سرپرست اداره کل امور پژوهش وزارت نفت:

اصالت بخشی به برند صنعت نفت ایران، حاصل تلاش موزه هاي نفت است

شنبه سوم شهریور ماه 1397اصالت بخشی به برند صنعت نفت ایران، حاصل تلاش موزه هاي نفت است

سرپرست اداره کل امور پژوهش وزارت نفت گفت: مرکز اسناد و موزه های نفت با حفظ و احیای ابنیه، اسناد، تأسیسات و تجهیزات کهن این صنعت، در اصالت بخشی به برند صنعت نفت ایران کوشیده است. 

مهدی احمد خان بیگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی پترومیوزیم، با اشاره به بازدید اخیر معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از مرکز اسناد صنعت نفت اظهار داشت: "در بازديد حبیب اله بیطرف، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، ساختار مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و فعالیت های صورت گرفته درخصوص شناسایی، ثبت و حفظ آثار این صنعت، بررسي و تشریح شد."

وی اقدامات ارزشمند مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت را درخصوص غنی سازی سرمایه های فرآیندی سازمان و ایجاد برندینگ (نام و نشان تجاری) صنعت نفت ایران، در سطح بین المللی، قابل تقدیر دانست و افزود: "ارتباط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و اداره کل امور پژوهش با مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در چند حوزه می تواند شکل بگیرد".

نيروگاه شماره يك

به گفته خان بیگی با توجه به دانش و تجربیات انباشته شده صنعت نفت در حوزه اسناد، اماکن، تأسیسات و تجهیزات بجا مانده از زمان پیدایش این صنعت تا کنون، اداره کل امور پژوهش وزارت نفت در صدد است تا با سیاستگذاری و هدایت فعالیت های پژوهشی در همه بخش های ذکرشده و واکاوی درس آموخته های این صنعت، حلقه های زنجیره صنعت نفت از گذشته تا کنون را به یکدیگر متصل کند.

سرپرست اداره کل امور پژوهش وزارت نفت در تشریح دومین حوزه همکاری این اداره کل با مرکز اسناد و موزه های نفت گفت: "بازنگری پژوهش های قبلی که از آن با عنوان فراپژوهش یاد می شود بخش دیگری از اقدامات اداره کل امور پژوهش وزارت نفت است که می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد و ابعاد وسیعتری از گذشته این صنعت را نمایان کند. 

به گفته احمد خان بیگی، تفاوت ماهوی میان فعالیت های حوزه موزه داری صنعت نفت با موارد مشابه به دلیل بافت و ساختار کاری این صنعت نیز قابلیت تحقیق و مستندسازی را دارد که به انجام فعالیت های خلاقانه و نوآورانه منجر خواهد شد.

این مقام مسوول در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت برقراری زنجیره بازخورد را از مزایای ارتباط کاری اداره کل امور پژوهش با موزه های نفت برشمرد و ادامه داد: "برقراری این زنجیره به معنای ثبت، ضبط و مستندسازی بسیاری از تجهیزات، تجربیات، مدیریت دانش و تجربه است تا از درس آموخته های آن برای وضعیت کنونی و آینده این صنعت درس بگیریم".

دارخوين 3

مهدی احمد خان بیگی سیر تحول و تطور رئوس و بندهای قراردادهای اولیه نفت از زمان دارسی تا کنون را نمونه ای از این درس آموخته ها عنوان کرد و افزود: "با استفاده از این اسناد و انجام فعالیت های پژوهشی بر آنها، می توان از گذشته صنعت نفت برای ساختن آینده آن بهره برد."

وی گفت: "طرح راه اندازی موزه های نفت از سال های 1383 و 1384 آغاز شد، اما با وقفه ای چند ساله مواجه شد و خوشبختانه امروز این موضوع دوباره احیا شده است. بنابراین لازم است در فواصلی که این گسست های تاریخی ایجاد شده، کار پژوهشی صورت بگیرد و با تدبر و تعمق بیشتر، سلسله و سریال معناداری از ابتدا تا کنون در این بخش ترسیم شود."

سرپرست اداره کل امور پژوهش وزارت نفت در بخش دیگری از سخنان خود حفظ و غنی تر کردن گنجینه و خزانه ارزشمند موزه های نفت را نیازمند تعامل و همکاری همه سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت عنوان کرد و گفت: "دغدغه روزمرگی و حفظ وضعیت موجود، گریبان بسیاری از شرکت های اصلی وزارت نفت را گرفته است و شاید دغدغه ای برای در اختیار قرار دادن اسناد و تجهیزات خود ندارند، در این زمینه نیز باید اقدامات موثری انجام شود."


* اداره کل امور پژوهش وزارت نفت، به منظور حمايت از پايان نامه هايي كه در زمينه موزه داري و مستند سازي در صنعت نفت تدوين مي شود، در تعامل با دانشگاه ها به ویژه دانشگاه تهران، از پایان نامه های مرتبط با صنعت نفت حمایت مي كند.


خان بیگی افزود: "ذهنیت مخاطب عام از موزه داری، به موزه هایی با شکل و محتوای عمومی برمی گردد که ارتباط معناداری با یک حوزه یا ساختار تخصصی ندارد، اما شکل گیری موزه های صنعت نفت در نوع خود بسیار جذاب است و به برندینگ این صنعت در سطح بین الملل می انجامد، به عنوان مثال وقتی به تمدن چندهزار ساله ایران می نگریم به خود می بالیم و افتخار می کنیم، بخشی از این غرور و افتخار به این موضوع برمی گردد که چقدر بتوانیم برند خود را حفظ کرده و پرچم اصالت و قدمت آن را افراشته نگاه داریم."

وی درخت تنومند و ریشه دار صنعت نفت را نیازمند اعتبار بخشی با حفظ قدمت، اسناد، تأسیسات و تجهیزات این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: "مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در اصالت بخشی به برند صنعت نفت ایران کوشیده و ریشه های عمیق این درخت تنومند را آبیاری کرده است."

این مقام مسوول در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اشاره به امضای توافقنامه همکاری میان این معاونت و دانشگاه تهران از آمادگی کامل وزارت نفت به منظور حمایت از پایان نامه ها و پژوهش هایی که در زمینه موزه داری و مستندسازی در صنعت نفت تدوین می شود، خبر داد و گفت: "اداره کل امور پژوهش وزارت نفت در تعامل با دانشگاه ها به ویژه دانشگاه تهران از پایان نامه هایی که مرتبط با صنعت نفت حمایت خواهد کرد."