روز جهاني كودك در "موزه بنزين خانه آبادان" گرامي داشته شد

شنبه بیست و یکم مهر ماه 1397روز جهاني كودك در

روز جهاني كودك، 16 مهر (8 اكتبر) طي مراسمي در "موزه بنزين خانه آبادان" گرامي داشته شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، اين مراسم با بازديد كودكان آباداني از "موزه بنزين خانه" و اجراي برنامه هاي هنري و آموزشي براي كودكان همراه بود كه از جمله آنها مي توان به شعرخواني، انجام بازي هاي محلي، نقاشي و آشنايي كودكان با مفاهيم موزه و گذشته اشاره كرد.

كودكان در بنزين خانه

در اين مراسم همچنين كودكان با ابزار و وسايل روشنايي و گرمايشي كه در زندگي پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي شان مورد استفاده قرار مي گرفت، از جمله اجاق هاي نفتي و چراغ هاي روشنايي نفت سوز و گرمايشي، با شيوه زندگي در گذشته آشنا شدند.

در بخش ديگري از اين مراسم نيز كودكان نقاشي هايي را با موضوع موزه نفت و ابزارهايي كه در اين موزه به نمايش گذاشته شده است، ترسيم كردند كه به گفته لادن عليپور، رئيس موزه نفت آبادان، اين آثار در آينده نزديك جمع آوري و به صورت يك مجموعه به چاپ خواهد رسيد.