اشياء و خودروهاي قديمي به موزه پمپ بنزين دروازه دولت منتقل شدند

چهارشنبه بیست و پنجم مهر ماه 1397اشياء و خودروهاي قديمي به موزه پمپ بنزين دروازه دولت منتقل شدند

تعدادي شي از گنجينه موزه نفت در شهر ري و دو دستگاه خودروي قديمي به "پمپ بنزين دروازه دولت" تهران كه به زودي به عنوان يكي از موزه هاي نفت به روي عموم گشوده مي شود انتقال يافت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، در تكميل فاز دوم مرمت و باز زنده سازي، جايگاه قديمي دروازه دولت، دو دستگاه خودرو بنز 190 و فولكس و تعدادي از اشياي گنجينه نفت در شهر ري، به اين موزه انتقال يافت.

محوطه دروازه دولت

بنا به همين گزارش، طراحي و نصب تابلوي قديمي جايگاه دروزاه دولت، تخريب هواكش متروي مقابل اين جايگاه به منظور اصلاح نماي آن، طراحي و نصب شيشه سكوريت سكوها و نصب و رنگ آميزي در ورودي و نرده ها، از جمله ديگر اقدامات انجام گرفته در فاز دوم مرمت پمپ بنزين دروازه دولت است.

ماكت دروزاه دولت

ماكت پمپ بنزين دروازه دولت


پمپ بنزين دروازه دولت يا جايگاه شماره 6 در خيابان سعدي، يكي از قديمي ترين جايگاه هاي عرضه سوخت در تهران و از معدود جايگاه هاي عرضه سوخت است، كه بناي اصلي آن همچنان پابرجا مانده و به همين دليل براي تبديل شدن به موزه نفت در نظر گرفته شده است.

سردر دروازه دولت

عمليات مرمت پمپ بنزين دروازه دولت در زمستان 1394 در دو فاز و 79 پروژه آغاز شد. همزمان با شروع فاز اول از فروردين 1395، تحقيقات در مورد سوابق و پيشينه تاريخي اين جايگاه و گردآوري مستنداتي از جمله تصاوير، خاطره ها و نوشته هاي مرتبط با گذشته اين جايگاه آغاز شد.

پيش بيني مي شود موزه پمپ بنزين دروازه دولت، با اتمام فاز دوم و طي مرحله چيدمان، به بهره برداري برسد و در معرض بازديد عموم قرار گيرد.