پس از چندين دهه توقف

كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه به صورت نمادين راه اندازي شد

شنبه بیست و هشتم مهر ماه 1397كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه به صورت نمادين راه اندازي شد

كارخانه حلب سازي و حلب پركني پالايشگاه كرمانشاه كه زماني نقش مهمی را در توزیع فرآورده های نفتی در کشور بر عهده داشت، پس از گذشت چندين دهه، بار ديگر به صورت نمادين فعال شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه كه قرار است به موزه نفت غرب كشور تبديل شود، در روزهاي گذشته پس از چندين دهه توقف، راه اندازي شد و تعدادي حلب را با فرآورده هاي نفتي پر كرد.

کارخانه حلب سازی کرمانشاه

كارخانه حلب سازي در گذشته


دستگاه هاي اين كارخانه كه از قدمتي يك صد ساله برخوردارند و در نوع در خاورميانه بي نظير هستند، پس از مرمت و شستشو به كار انداخته شدند. اين در حالي است كه به قول علي ملكي، ناظر و مجري موزه نفت غرب كشور، اين دستگاه ها با گذشت چندين دهه، هنوز قابل استفاده و راه اندازي هستند.

نظافت حلب سازي

شستشو و مرمت دستگاه هاي كارخانه حلب سازي


وي دليل فعال سازي مجدد اين كارخانه قديمي صنعت نفت را صرفا نمادين خواند و افزود: كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه كه به ثبت ملي نيز رسيده است، به زودي و پس از پايان مرمت آن به عنوان موزه نفت غرب كشور، راه اندازي و براي بازديد عموم آماده خواهد شد.

شروع مجدد حلب سازي

كارگران در حال راه اندازي مجدد كارخانه حلب سازي


موزه صنعت نفت غرب کشور، با توجه به قدمت حدودا یک صد ساله کارخانه حلب سازي و نقش آن در توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور طی دهه های گذشته، به نمایش گوشه ای از تاریخ صنعت نفت، با اولویت تاریخ این صنعت در غرب کشور، اختصاص خواهد یافت.