قبل از افتتاح رسمي

گردشگران آلماني از "موزه كارآموزان" ديدن كردند

يکشنبه بیستم آبان ماه 1397گردشگران آلماني از

تعدادي گردشگر از اتباع آلماني مقيم ايران از بخش هاي مختلف "موزه كارآموزان" اين شهر، قبل از افتتاح رسمي آن بازديد به عمل آوردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، اين گردشگران كه براي ديدار از آثار دفاع مقدس در شهر آبادان حضور يافته بودند، پنجشنبه هفته گذشته از "موزه كارآموزان" كه دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت در شهر آبادان است، بازديد كردند.

خارجي ها و كارآموزان

بنا به همين گزارش، گردشگران آلماني كه تعدادي از آنها از كارمندان بخش فرهنگي سفارت آلمان در تهران بودند، از بخش اصلي موزه، شامل سوله اي كه در آن كارگاه هاي آموزشگاه حرفه اي آبادان بازسازي شده است و اتاق هاي پنج گانه كه تاريخ نفت در آبادان، ايران و جهان را به طور اختصار به نمايش مي گذارد، بازديد كردند.

دفتر يادبود آموزشگاه

يادداشت گردشگران آلماني در دفتر يادبود "موزه كارآموزان" به دو زبان آلماني و فارسي


به گفته امين زاده درويش، رئيس موزه كارآموزان آبادان، مدارك و اسناد مربوط به جنگ نفتكش ها در بخش گاه نگار موزه كارآموزان آبادان، از جمله بخش هايي بود كه مورد توجه بازديد كنندگان قرار گرفت.

بازديد آلماني ها

لازم به يادآوري است "موزه كارآموزان آبادان" از اواخر سال گذشته، آخرين مراحل مرمت و بازسازي خود را براي تبديل شدن به يكي از موزه هاي نفت و دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت كشور، پشت سر مي گذراند. اين موزه در محل آموزشگاه حرفه ای آبادان برپا مي شود كه تاريخ تاسيس آن به سال 1312 خورشيدي (1933 ميلادي) بازمي گردد.