با حضور خبرنگاران رسانه هاي جمعي و مدير موزه هاي نفت

نشست مطبوعاتي افتتاح "موزه كارآموزان آبادان" برگزار مي شود

شنبه پانزدهم دي ماه 1397نشست مطبوعاتي افتتاح

نشست مطبوعاتي افتتاح موزه كارآموزان آبادان، روز يكشنبه، 16 دي ماه با حضور خبرنگاران رسانه هاي جمعي و مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، در شهر آبادان برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، در نشست مطبوعاتي افتتاح موزه كارآموزان آبادان، دكتر اكبر نعمت الهي به تشريح برنامه هاي افتتاح دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت خواهد پرداخت و ضمن اشاره به ويژگي هاي اين موزه به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

نماي داخلي كارگاه آموزشگاه حرفه اي

لازم به يادآوري است موزه كارآموزان آبادان در محل آموزشگاه فني و حرفه اي اين شهر كه نخستين مركز از مجموعه مراكز آموزش قبل از استخدام در صنعت نفت بوده و با محوريت آموزش در اين صنعت، راه اندازي مي شود.

نمايش فضاها و ابزار و وسايل مورد استفاده در كارگاه هاي آموزشي، بخش هاي اداري آموزشگاه حرفه اي و اسناد و اشياي مربوط به تاريخ نفت از جمله مواردي است كه در "موزه كارآموزان آبادان" به نمايش درمي آيد.