با هدف معرفي تاريخچه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

گردهمايي تاريخ پزشكي در صنعت نفت ايران برگزار شد

سه شنبه هیجدهم دي ماه 1397گردهمايي تاريخ پزشكي در صنعت نفت ايران برگزار شد

"گردهمايي تاريخ پزشكي در صنعت نفت ايران" با هدف معرفي تاريخچه سازمان بهداشت و درمان اين صنعت، جايگاه و اهميت آن در توسعه علم پزشكي و ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات درماني در سطح كشور در فرهنگستان علوم پزشكي برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، اين گردهمايي در ادامه سلسله نشست هاي تخصصي در حوزه تاريخ صنعت نفت ايران، از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي روز گذشته با حضور مديران ارشد اين مجموعه ها، كارشناسان، اساتيد و پژوهشگران و پيشكسوتان پزشكي نفت، برگزار شد.

در اين مراسم، حبيب اله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، سخناني را ايراد كردند و مقالات تخصصي نيز در حوزه بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوعاتي چون بهداشت و درمان صنعت نفت، تاريخچه آموزشگاه پرستاري نفت آبادان، سيماي مرگ و مير در بيمارستان صنعت نفت مسجدسليمان، اقدامات شركت نفت براي مبارزه و پيشگيري از بيماري هاي واگيردار و خدمات زنده ياد دكتر علي نهاوندي، از سوي پزوهشگران حاضر در گردهمايي، ارائه شد.

توسعه پايدار نفت در گرو ارتقاي سطح سلامت كاركنان

نشست پزشكي نفت

حبيب اله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اظهار خرسندي از برپايي اين گردهمايي به تشريح دلايل و عوامل شكل گيري مراكز بهداشتي و درماني در صنعت نفت پرداخت وگفت: پيشينه سازمان بهداشت و درمان جزء جدايي ناپذير از تاريخ صنعت نفت كشور و لازمه تداوم و توسعه آن است.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در ادامه از بهرمندي و به كارگيري ابزارها و تكنولوزي نوين پزشكي در مسجدسليمان سخن گفت و عنوان كرد: بيمارستان صنعت نفت مسجدسليمان، نخستين بيمارستان مدرن كشور بود كه مقامات بلندپايه كشوري براي درمان برخي از بيماري هاي خاص به اين مركز مراجعه مي كردند.

سميعي بر تداوم ارائه خدمات پزشكي پس از انقلاب اسلامي و توسعه شركت خدمات بهداشتي و درماني صنعت نفت به سازمان تاكيد و تصريح كرد: پس از كشف ميدان گازي پارس جنوبي درعسلويه و بوشهر و گسترش فعاليت هاي صنعت نفت در حوزه گازي، همزمان ارائه فعاليت هاي بهداشتي و درمان با تاسيس بيمارستان جم و ارائه خدمات پزشكي به بوميان آغاز شد.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پايان خدمات بهداشتي و درماني اين صنعت نفت را سلامت محور خواند واظهار داشت: اين نوع فعاليت هاي نه قابل خريد هستند و نه واگذاري. ما متولي سلامت كاركنان هستم و هدفمان جلب رضايت آنهاست. ما بايد مديران را متقاعد كنيم كه توسعه پايدار نفت در گرو سلامت انسان هاي سالم است.

نفت منشاء تحولات بويژه در حوزه بهداشت و درمان كشور بود

نعمت الهي و گردهمايي پزشكي

اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اين صنعت را منشا تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي به ويژه در حوزه بهداشت و درمان در كشور خواند و گفت: با شكل گيري صنعت نفت در كشور، مدرنيته به كشور راه يافت و با خود نخستين پديده هاي اجتماعي، فرهنگي، هنري، علمي و ... را به همراه داشت.

وي يادآور شد: هدف از ايجاد مجموعه اي تحت عنوان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت شناسايي و شناساندن ناگفته ها و ناديده هاي تاريخي است كه به دست فراموشي سپرده شده اند. بهداشت و درمان صنعت نفت، هم زمان با كشف نفت در مسجدسليمان عمري 110 ساله دارد و پيشينه آن با وقايع و حوادث اثر گذار تاريخي گره خورده ا و نقش بي بديلي در حفظ سلامت كاركنان، توسعه بهداشت عمومي، پيشگيري و درمان داشته است.

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با تاكيد بر مسووليت هاي كليدي اين مديريت يعني شناسايي، گردآوري، ثبت و حفظ واحياي تاسيسات و اماكن قديمي نفتي و مستندات تاريخي صنعت نفت، همكاري همه جانبه سازمان هاي داخلي صنعت نفت و بيرون از آن را با مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت خواستار شد.

در اين گردهمايي همچنين پيام ويلم فلور، ايران شناس هلندي خطاب به گردهمايي تاريخ پزشكي در صنعت نفت ايران، قرائت شد. گزارش كامل اين گردهمايي به زودي در پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم درج مي شود.