مديركل موزه هاي كشور در آیین افتتاح موزه کارآموزان صنعت نفت آبادان:

در آستانه یک اتفاق بزرگ در صنعت نفت هستیم

سه شنبه بیست و پنجم دي ماه 1397در آستانه یک اتفاق بزرگ در صنعت نفت هستیم

مديركل موزه‌ها و اموال منقول و تاريخی سازمان ميراث فرهنگی در آیین افتتاح موزه کارآموزان صنعت نفت آبادان گفت: در آستانه یک اتفاق بزرگ در صنعت نفت هستیم و افتخار ایجاد موزه های صنعت نفت به یقین در تاریخ، به مراتب بیشتر از بازسازی موزه آبادان خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، دكتر محمدرضا كارگر، ضمن بيان اين مطلب افزود: من به کوچکی یا بزرگی این موزه نگاه نمی کنم بلکه به عقلانیتی که در صنعت نفت ایجاد شده تا خاطره خود را حفظ کند، به بالندگی، رشد، فرانگری و توسعه دست یابد، می نگرم.

وي با اشاره به اين كه جريان راه اندازي موزه هاي نفت براي اولين بار در وزارت مهندس زنگنه اتفاق افتاد گفت: بدون شک ايشان معمار این اتفاق بودند و من دست تمام کسانی را که در این امر مهم و بزرگ تاریخی قد علم کردند، ایستادند و تلاش کردند، مي بوسم، حتي افرادی که ممکن است نام آنها هیچ گاه برده نشود، اما در این عرصه زحمت کشیدند.

سالن موزه كاراموزان

وي در ادامه تاكيد كرد: امروز بر همه کارکنان صنعت نفت واجب است که از این حركتي که شکل گرفته حمایت کنند و اگر دوستدار صنعت نفت هستیم و می خواهیم به تاریخ و پدران مان احترام بگذایم و برای آیندگان مان یک میراث ملموس و افتخارآفرین به جا بگذاریم، باید میراث صنعت نفت را برای آیندگان نگاه داریم.

دكتر كارگر همچنين از موزه كارآموزان آبادان به عنوان بهانه ای برای گفت و گوي بین نسل ها ياد كرد و افزود: اگر این موزه نباشد آن خاطرات هم از بین خواهد رفت. نفتی که حافظه خود را نتواند نگه دارد، یک صنعت مهجور خواهد بود.