اسناد خطوط لوله و مخابرات و انتقال گاز اصفهان به موزه هاي نفت منتقل مي شود

يکشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1397اسناد خطوط لوله و مخابرات و انتقال گاز اصفهان به موزه هاي نفت منتقل مي شود

مسئولان مركز اسناد موزه هاي نفت ضمن بازديد از شركت خطوط لوله و مخابرات و شركت گاز استان اصفهان، به تشريح وظايف مديريت موزه ها و مركز اسناد و بررسي چگونگي انتقال پرونده هاي راكد پرسنلي، قرادادها و مكاتبات عمومي اين دو شركت به مركز اسناد موزه هاي نفت پرداختند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، رئيس و كارشناس مركز اسناد موزه هاي نفت در بازديد از شركت خطوط لوله و مخابرات استان اصفهان جلساتي را با مسئولان روابط عمومي و مدير و كارشناسان منابع انساني اين شركت برگزار كردند.

در اين جلسات موضوع انتقال پرونده هاي راكد پرسنلي و مكاتبات عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات، به مديريت موزه ها و مركز اسناد از طريق هماهنگي با مديرعامل شركت خطوط لوله مورد بررسي قرار گرفت.

از جمله اسناد مطرح شده در اين نشست ها، عبارت بودند از: تعداد چهار عدد آلبوم آرشيوي محتوي عكس هاي قديمي منطقه اصفهان كه پس از انتقال به مركز اسناد، فايل رقمي (ديجيتال) از آنها تهيه خواهد شد؛ فايل رقمي عكس هاي پيشكسوتان كه امكان دسترسي به اصل آن عكس ها وجود ندارد، همراه با شناسنامه و زيرنويس عكس ها؛ پاره اي فايل هاي ويديويي مربوط به ايستگاه مخابراتي "رپيتر هفت" و مانند آن كه داراي ارزش آرشيوي و نگهداري است؛ يك قطعه كارت شناسايي مربوط به پيشكسوت تيمور ميلاسي؛ فايل 23 شماره ماهنامه پيك مارون- اصفهان كه داراي مطالب تازه و عكس هاي كم نظير است و اطلاعات متفرقه از منطقه اصفهان، از زمان راه اندازي شركت خطوط لوله و مخابرات.

لازم به يادآوري است شركت خطوط لوله و مخابرات نفت، سال 1359 تاسيس شده و بخش هاي مختلف آن بتدريج شكل گرفته است.

بازديد از شركت گاز استان اصفهان

انتقال گاز

همچنين در جلسات مشترك رئيس و كارشناس مركز اسناد موزه هاي نفت با رئيس روابط عمومي و رئيس امور اداري شركت گاز استان اصفهان، امكان انتقال مكاتبات عمومي و پرونده هاي راكد كارگري و كارمندي اين شركت به موزه هاي نفت، مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست ها مقرر شد، كليه پرونده هاي راكد پرسنلي، قراردادهاي و مكاتبات عمومي مربوط به قبل از سال 1365 اين شركت، تهيه و پس از انجام هماهنگي هاي لازم با مديرعامل شركت گاز در تهران، به مديريت موزه هاي نفت انتقال داده شود.

اين اسناد سندهاي غيرمتني واحد روابط عمومي را نيز شامل مي شود كه از جمله عبارتند از: حجم قابل توجهي از فيلم ها، عكس ها و نوارهاي ويديويي همراه با فايل اين نوارها كه پس از مكاتبه دو طرف با روابط عمومي شركت گاز در تهران به مركز اسناد فرستاده خواهند شد.

مسئولان اسناد موزه هاي نفت همچنين از بايگاني امور اداري شركت گاز استان اصفهان، شامل مكاتبات عمومي و پرونده هاي راكدكارگري و كارمندي بازديد كردند و يك مجلد از جزوه تنظيمي كميسيون ارزشيابي اسناد شركت اين استان را از بايگاني مجموعه دريافت نمودند.

رئيس و كارشناس مركز اسناد موزه هاي نفت همچنين از منطقه دو عمليات انتقال گاز در كوشك و كرسنگ بازديد به عمل آوردند.