در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

زاده درویش به عنوان "مجری پروژه موزه ملی نفت اهواز" منصوب شد

دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1397زاده درویش به عنوان

امین زاده درویش ، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به عنوان "مجری پروژه مطالعاتی و ایجاد موزه ملی صنعت نفت اهواز" منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پتروميوزيم، در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به زاده درویش، چنين آمده است: نظر به تعهد و تجربه جنابعالی در گردآوری اطلاعات و مطالعات موزه های صنعت نفت، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «مجری پروژه مطالعاتی و ایجاد موزه ملی صنعت نفت اهواز» منصوب می شوید.

مدير موزه هاي نفت اظهار امیدواري كرده زاده درويش با استعانت از خداوند متعال و استفاده از تجارب شخصی و همکاری مدیران و کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پیشبرد اهداف پیش بینی شده با در نظر گرفتن نکات زیر موفق باشد:

كارآموزان آموزشگاه اهواز

 مطالعه و ایجاد کتابخانه و آرشیو تخصصی صنعت نفت در اهواز
 فراهم سازی گنجینه موزه های صنعت نفت اهواز
 گردآوری مستندات (اشیاء تجهیزات و اسناد) موزه ای و تاریخی صنعت نفت
 پیگیری برای شناسایی و ثبت میراث غیرمنقول صنعت نفت و جلوگیری از تخریب و بازرسی مرتب آنها
 پیشبرد برنامه ها به منظور ایجاد موزه های صنعت نفت در اهواز و دارخوین
 شناسایی میراث باستانی صنعت نفت در منطقه و موزه های کشور.

يادآوري مي شود، امين زاده درويش هم اكنون سمت "رئيس موزه كارآموزان آبادان" را نيز بر عهده دارد. "موزه ملي صنعت نفت اهواز" در منطقه تاريخي خرمكوشك و بقاياي اماكن و تاسيسات نفتي در اين منطقه، از جمله  مهمانسرای خرمکوشک و هنرستان و آموزشگاه فنی و حرفه‌ای اهواز برپا مي شود.