به گزارش روزنامه ايران

وزیر نفت از تعیین تکلیف طرح جابجایی مردم از مناطق آلوده مسجد سلیمان خبر داد

شنبه هیجدهم اسفند ماه 1397وزیر نفت از تعیین تکلیف طرح جابجایی مردم از مناطق آلوده مسجد سلیمان خبر داد

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت از تعيين تكليف طرح جابجايي مردم از مناطق آلوده مسجد سليمان تا آخر ارديبهشت ماه، سال آينده خبر داد.

به گزارش روزنامه ايران از مسجد سليمان، وزير نفت كه به منظور بازديد از طرح هاي نفت و پتروشيمي به مسجد سليمان سفر كرده بود، از منازل فرسوده شركتي و خانه هاي در محدوده آلودگي نفتي و گازي ديدن كرد و قول داد كه به زودي براي رفع مشكل اين واحدهاي مسكوني اقداماتي صورت خواهد گرفت.

وي افزود: تكميل موزه نفت، احداث بيمارستان نفت، حمايت از شركت پتروپالايش بختياري، كمك 40 ميليارد توماني به احداث جاده ميان بر مسجد سليمان به اهواز و حمايت مردم از تيم نفت اين شهرستان، از اولويت هاي وزارت نفت است كه بجد پيگيري خواهيم كرد.

وزير نفت در ديدار با تعدادي از نخبگان و مديران مسجد سليمان، با اعلام اين مطلب كه كشف نفت در اين شهر، باعث تحول اقتصادي عظيمي در كشور شد، گفت: امروز با مردان سخت كوش در بخش پتروشيمي شاهد تحولات بزرگ اقتصادي در ايران هستيم و براي تكميل پالايشگاه پتروشيمي در منطقه زيلايي قطعا حمايت از احداث پتروپالايش بختياري در اين شرايط سخت كه دشمن تلاش دارد به كشور آسيب اقتصادي بزند، نقطه اميدي براي گذار از تحريم ها است.