از سوی سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

9 اثر نفتي ديگر به ثبت ملي رسيد

چهارشنبه هفتم فروردين ماه 13989 اثر نفتي ديگر به ثبت ملي رسيد

9 اثر نفتي ديگر در شهرهاي مسجد سليمان، آبادان، اهواز، آغاجاري، بهرگانسر و مشهد به ثبت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، آثاري كه به پيشنهاد مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و با تصويب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ثبت رسيده است، عبارتند از: خوابگاه پرستاران، باشگاه ايران، انبار خوراك و بنگله 96 در شهر مسجد سليمان، پارك كودكان نفت در آبادان، منطقه خرمكوشك در اهواز، پمپ بنزين قديمي آغاجاري، سكوي نفتي بهرگانسر و انبار نفت در شهر مشهد.

اغلب اين آثار قدمتي بيش از 50 سال دارند و با ثبت آنها، از اين پس هر گونه دخل و تصرف يا اقدام و عملياتي كه به تخريب يا تغيير هويت آنها منجر شود، برابر مقررات مشمول مجازات خواهد بود.

يادآوري مي شود با ثبت اين آثار تعداد آثار ثبت شده صنعت نفت تا كنون به 113 اثر رسيد.