نمايشگاه "هنر چيدماني دستكش ها" ميهمان نوروزي موزه كارآموزان

چهارشنبه هفتم فروردين ماه 1398نمايشگاه

نمايشگاه "هنر چيدماني دستكش ها" با هدف تکریم از یاد و خاطره کارگرانی که چرخ صنعت را چرخانده اند، تا پاپان تعطيلات نوروزي ميهمان "موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان" خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، تغییر نمای آموزشگاه حرفه ای آبادان، محل موزه کارآموزان صنعت نفت، توجه بازديد كنندگان نوروزي از اين موزه را به خود جلب كرده است.

امين زاده درويش، رئيس موزه كارآموزان در اين باره مي گويد: "در ابتكاري كه با استفاده از هنر چيدماني، ديوارهاي ساختمانِ سوله های فلزی آموزشگاه با بافتی شبیه تورهای رنگی پوشانده شده اند كه با نزدیک شدن به آن با صدها دستکش کارگری در کنار هم مواجه می شویم."

به گفته وي دستکش های مستعمل کارگران كه در نمای ساختمان موزه کارآموزان به نمايش گذاشته شده، نشانه ای از تمام دست هایی است که در گذشته برای آبادانی این کشور کوشیده اند.

چيدمان موزه كارآموزان

خالق اين اثر، سميرا هدایی نيز مي گويد: "هدف نمايشگاه چیدمان دستکش ها تکریم یاد و خاطره کارگرانی است که چرخ صنعت را چرخانده اند."

به گفته وي این پروژه با جمع آوری دستکش های مستعمل کارگران پالایشگاه نفت، ایرانول، راه آهن و... و با انگیزه تکریم از کارگراني که برای پیشبرد و رشد كشور تلاش کرده اند، انجام گرفته است.

اين هنرمند مي افزايد: "دستكش ها به مرور حاوی رنگ، بافت و خطوط بسیارمتفاوت و تاثیرگذاری شده اند که خود بازگوکننده پیشینه کاری، تلاش، زحمت هویت و داستان صاحبان آنها است."

گفتني است رونمایی این اثر به مناسبت ملی شدن صنعت نفت با حضور تنی چند از مسئولین شهر آبادان و منطقه آزاد اروند انجام شد.

نمايشگاه "هنر چيدماني دستكش ها" كه با استقبال فراوان بازديد كنندگان داخلي و خارجي رو به رو شده است، تا پایان تعطیلات نوروزي در موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان برپا خواهد بود.