با پایان سیل و بازگشت زندگی به روال عادی

بازدید دانش آموزان از موزه های نفت آبادان از سر گرفته شد

سه شنبه بیست و هفتم فروردين ماه 1398بازدید دانش آموزان از موزه های نفت آبادان از سر گرفته شد

روز سه شنبه، 27 فروردين ماه در حالي كه مدارس شهرهاي آبادان و خرمشهر، نخستين هفته بازگشايي را پس از وقوع حادثه سيلاب در استان خوزستان سپري مي كردند، دانش آموزان مقطع ابتدايي مدرسه دخترانه ايراندخت در پايه هاي چهارم و پنجم از "موزه كارآموزان آبادان" ديدن كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، اين دانش آموزان پس از بازديد از بخش هاي مختلف موزه، شنيدن توضيحات راهنما و گرفتن عكس يادگاري، در اتوبوس ويژه نقاشي كودكان در اين موزه، حضور يافته و در مورد آنچه در موزه كارآموزان ديده اند و يا با موضوع آزاد، تصاويري را نقاشي كردند.

اتوبوس نقاشي كارآموزان

"حادثه سيل در نوروز و فرودين ماه امسال استان خوزستان را درگير كرد و خيلي از بخش ها را از فعاليت عادي شان بازداشت." امين زاده درويش، رئيس موزه كارآموزان آبادان با بيان اين مطلب، مي افزايد: "از جمله اين بخش ها، مدارس بودند كه يا به دليل درگيري دانش آموزان و خانواده هاي شان با بلاي طبيعي سيل، يا به اين دليل كه مدارس جزو گزينه هايي بودند كه در ستادهاي بحران براي اسكان سيل زدگان در نظر گرفته شده بود، از فعاليت بازماندند."

كودكان در موزه كارآموزان

اين در حالي است كه به گفته رئيس موزه كارآموزان با بازگشت زندگي به روال عادي و از سرگرفته شدن فعاليت مدارس از ابتداي هفته جاري در شهرهاي آبادان و خرمشهر، بازديد دانش آموزان مقاطع مختلف از موزه هاي صنعت نفت در آبادان و بويژه موزه كارآموزان از سر گرفته شده است.

زاده درويش بازديد از موزه هاي نفت را به عنوان يك پديده اجتماعي توصيف مي كند و مي افزايد: اين حركت نشان مي دهد كه بازديد از موزه هاي نفت به عنوان بخشي از برنامه هاي فرهنگي مدارس محدوده آبادان و خرمشهر پذيرفته شده است.

كودكان و نقاشي در كارآموزان

لازم به يادآوري است تا كنون دو موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت در شهر آبادان گشايش يافته كه عبارتند از "موزه بنزين خانه آبادان" در محل قديمي ترين پمپ بنزين كشور و "موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان" كه در محل آموزشگاه فني و حرفه اي اين شهر برپا شده است.

در موزه كارآموزان آبادان كه با محوريت آموزش در صنعت نفت، برپا شده است، اشيا و اسنادي از آموزشگاه فني و حرفه اي آبادان كه در سال 1312 راه اندازي شده، بعلاوه ابزار و وسايل مورد استفاده در كارگاه هاي آموزشي، بخش هاي اداري آموزشگاه و بالاخره اسناد و اشياي مربوط به سير تاريخ نفت در ايران و جهان، به نمايش درآمده است.