در جلسه نمايندگان موزه های نفت با كانون بازنشستگان اين صنعت مطرح شد؛

موزه‌های نفت؛ فرصتی برای بهره‌برداری از تجربيات پيشكسوتان

شنبه بیست و یکم ارديبهشت ماه 1398موزه‌های نفت؛ فرصتی برای بهره‌برداری از تجربيات پيشكسوتان

پيشكسوتان و بازنشستگان صنعت نفت گنجينه عظيمي از دانش و تجربيات هستند كه تا كنون در شناسايي و بهره‌‌گیری از دانش ایشان براي پيشبرد اهداف اين صنعت كوتاهي شده است؛ موزه‌هاي نفت فرصت مناسبي را برای بکارگیری این تجربيات فراهم کرده است.

به گزارش پايگاه پتروميوزيم، نشست مشترك نمايندگان مديريت موزه‌‌ها و مركز اسناد صنعت نفت با اعضاي هيات‌مديره كانون صنفي كارمندان بازنشسته صنعت نفت ايران (تهران مركز) برگزار شد.

در اين جلسه، مشاور مديريت موزه‌‌ها و مركز اسناد صنعت نفت، با تاكيد بر اين ‌كه فعالیت موزه‌‌هاي نفت، نمود و نتيجه زحمات و كوشش‌هاي بازنشستگان اين صنعت است، افزود: «عدم توجه به اين پتانسيل، مسیر راه‌‌اندازی موزه‌‌های صنعت نفت را ابتر خواهد گذاشت. در حال حاضر براي ما اين بستر وجود دارد كه در حوزه‌هاي مختلف با كانون بازنشستگان همكاري داشته باشيم.»

محمدرضا جواهري همچنين با اشاره به طرح‌های موزه‌‌اي كه قرار است در مديريت موزه‌‌ها و مركز اسناد صنعت نفت به اجرا درآيد، گفت: «اطلاعاتي كه تاكنون در اين زمينه تهيه شده، بايد به سناريوهاي نمايشي تبديل شود. براي اين كار علاوه بر مستندات، به مشاوره عزيزان پيشكسوت و صاحب‌‌نظر كه در حوزه‌‌هاي كاري خود كارشناس هستند، نياز خواهد بود.»

حشمت ا.. منعم نيز با اشاره به اينكه پنجم خرداد ماه امسال صنعت نفت 111 ساله مي‌شود، گفت: «متاسفانه تا چند سال گذشته در حفظ اين ميراث به ‌شدت ضعيف عمل شده است، علاوه بر اين در گزارش‌‌دهي و شناساندن فعالیت‌های صنعت نفت به مردم موفق نبوده‌ايم.»

مشاور مديريت موزه‌‌ها و مركز اسناد صنعت نفت افزود: «اين در حالي است كه كاركنان صنعت نفت با تلاش و مشقت‌‌هاي فراوان اين صنعت را كه بودجه كشور از طريق آن تامين مي‌‌شود، اداره مي‌‌كنند.»

همچنين حسين كاشفی، رئيس هيات‌مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت با اشاره به سابقه آموزش در بخش‌هاي مختلف اين صنعت، گفت: «نفت از سابقه‌‌اي ديرينه در امر آموزش برخوردار است. براي مثال حتي در زمان جنگ نيز نيروهاي صنعت نفت در زمينه آموزش غواصي به نيروهاي سپاه پاسداران كمك مي‌كردند.»

وی با تاكيد بر ضرورت تداوم همكاري كانون با موزه‌‌هاي نفت در خصوص استفاده از تجربيات گرانبهاي بازنشستگان، افزود: «در اين زمينه فراخوان‌هايي از طريق نشريات و سايت‌‌هاي مرتبط با بازنشستگان نفت، منتشر شده است.»

در اين نشست همچنين رئيس كميته تخصصي آموزش كانون صنفي كارمندان بازنشسته صنعت نفت، با اشاره به اقدامات اين كانون در زمينه توانمندسازي بازنشستگان و افزايش روحيه آنان، گفت: «كميته‌هاي ده‌گانه‌اي در كانون تشكيل شده كه فعال كردن كاركنان نفت پس از بازنشستگي و جلوگيري از سرخوردگي آنان، در دستور كار جلسات اين كميته‌ها قرار گرفته است.»

علي نادري با اشاره به لزوم بهره‌برداري از مديريت دانش و توليد علم، يادآور شد: «متاسفانه در اين زمينه زيرساخت‌‌هاي لازم وجود ندارد و ضعف در مكتوب كردن و ثبت و ضبط اقداماتي كه انجام گرفته است، به چشم مي‌‌خورد.»

رييس كميته آموزش كانون بازنشستگان همچنين با اشاره به اهميت مستندسازي گفت: «كميته آموزش كانون بازنشستگان جزوه‌‌اي را در اين زمينه و با موضوع راه و روش درست مستندسازي، تدوين و آماده كرده است.»

رئيس اداري و و پشتيباني كانون بازنشستگان صنعت نفت نيز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به چشم‌‌انداز مثبت همكاري كانون و موزه‌هاي نفت در زمينه پيشبرد اهداف اين دو نهاد، افزود: در جمع‌‌آوري اين اطلاعات مي‌توان از نيروهاي باتجربه و پرسابقه بهره گرفت. موضوعات بسياري در صنعت وجود دارد كه قابل پژوهش و بررسي است، مثلا اينكه ساختار سازماني نفت چكونه شكل گرفته، مبناي استخدام يا پرداخت حقوق چه بوده است؛ همين‌طور مبناي اضافه‌‌كاري، نحوه تعيين حقوق پايه و دستمزد و...»

رحمت‌ا... رحيمي همچنين افزود: «به عنوان مثال نخستين سيستم‌هاي پرداخت حقوق در اوايل دهه 1320 غيرنقدي و از طريق "رشن" بوده است، يا مواردي مثل فوق‌‌العاده ارتفاع كه در نفت رايج بوده است و شايد افراد زيادي از آن اطلاع نداشته باشند.»

رحيمي با اشاره به ظاهر خشن صنعت نفت يادآور شد: «شايد كار و فعاليت در مناطق دور از دسترس مثل سكوهاي حفاري و مناطق نفتي نمونه‌هايي از زندگي در شرايط سخت و دشوار باشد، اما در همين صنعت، ادبيات، شعر و موسيقي را داريم. هنرهايي كه سابقه زيادي در صنعت نفت دارد و بايد به آنها پرداخته شود.»

دبير كميته‌هاي تخصصي كانون بازنشستگان صنعت نفت نيز با تاكيد بر اين‌كه موزه و كانون دو مجموعه‌اي هستند كه مي‌توانند مكمل يكديگر باشند، بر ايجاد بانك اطلاعاتي و كارگروه‌هاي مشترك تاكيد كرد و افزود: «تشكيل كميته‌‌هاي تخصصي با موضوعات مختلف، مي‌تواند با دعوت از بازنشستگاني كه زماني در واحدهاي مربوطه كار مي‌كردند، صورت گيرد.»

در پايان اين نشست نيز محمدرضا جواهري با اظهار اميدواري نسبت به اين‌كه كانون بازنشستگان در شناسايي افراد پيشكسوت نيازهاي مشاوره‌اي موزه‌هاي نفت را رفع كند، گفت: نيروي انساني و افراد، گنجينه‌هاي ارزشمندي هستند كه اهميت آنها اگر از اشياء و اسناد بيشتر نباشد، كمتر نيست. ما درصدد هستيم در موزه‌هاي نفت، فضاهايي را تدارك ببينيم تا پيشكسوتاني كه در حوزه‌هاي مختلف فعال بوده‌اند، بتوانند تجربيات خود را به اشتراک بگذارند.

وي همچنين به ایجاد طرحي براي استفاده از بازنشستگان و پيشكسوتان داوطلب، به عنوان راهنما در بخش‌‌هاي مختلف موزه‌هاي نفت اشاره و اظهار اميدواري كرد اين اقدام در موزه‌هاي نفت عملي شود.