توسط يك پيشكسوت خطوط لوله و مخابرات

دستگاه قديمي گرم كن فلزات و مبدل حرارتي به موزه نفت اهدا شد

چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه 1398دستگاه قديمي گرم كن فلزات و مبدل حرارتي به موزه نفت اهدا شد

رئيس پيشين مركز آموزش خطوط لوله و مخابرات نفت، دستگاه "گرم كن فلزات و مبدل حرارتي" را كه در سال 1359 اختراع كرده بود، به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، نصرت ا.. كُرمي جمشيدي، متولد سال 1312 كه از سال 1336 كار در صنعت نفت را آغاز كرده است، تعدادي از يادگارهاي خود را به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت اهدا كرد.

دستگاه اختراع کُرمی

وي در مورد دستگاه اختراعي خود چنين توضيح مي دهد: دستگاه گرم كن فلزات و مبدل حرارتي، بدون ايجاد شعله و حرارت كه براي محيط هاي كاري در صنايع نفت و گاز خطرناك است، قطعات فلزي را گرم مي كند. از اين دستگاه مي توان براي جا زدن انواع بوش و بلبرينگ استفاده كرد.

جزوه برنامه ريزي آموزش نيروي انساني در شركت خطوط لوله و مخابرات كه توسط خود وي در سال 1368 در نزديك به 800 صفحه تهيه شده است، همچنين چندين جلد كتابچه آموزشي مربوط به خطوط لوله و مخابرات، شامل كتابچه هاي كابل كشي و كابل شناسي، بهره برداري برقي تلمبه خانه ها و ماشين هاي جريان مستقيم از جمله هداياي  اين پيشكسوت به موزه هاي صنعت نفت است.

صفحاتي از نشريات و روزنامه هاي قديمي كه خبر اختراع دستگاه مزبور را توسط يك كارشناس صنعت نفت درج كرده اند، از ديگر موارد اهدايي جمشيدي كُرمي به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت است.

کتابچه کرمی

كُرمي كه در دبيرستان صنعتي تهران كه پايه گذار آن آلماني ها بودند، در رشته برق و راديو ديپلم گرفته است، همچنين جزوه اي دست نويس مربوط به سال هاي تحصيل در اين دبيرستان را به موزه نفت اهدا كرده است. اين جزوه 200 صفحه اي بسيار تميز نگه داشته شده و علاوه بر نگارشي با خط خوش حاوي رسم هاي فني دقيق و زيبايي است كه توجه هر مخاطبي را به خود جلب مي كند.

وي با يادآوري نخستين روزهاي شروع كار خود در صنعت نفت، مي گويد: وقتي در سال 1336 كار در شركت خطوط لوله و مخابرات را آغاز كردم، اين شركت تاره تاسيس شده بود و فقط پنج كارمند داشت. آن زمان خط لوله يك رئيس آمريكايي به نام بيگل و يك رئيس ايراني به نام مهندس عبدالحميد فرجام داشت.

کُرمی کاری

كُرمي  كه كار خود را به عنوان مسئول برق منطقه ازنا درمنطقه خرم آباد با حقوق ماهانه440 تومان آغاز كرده است خاطراتي را از آن زمان بازگو مي كند.
 وي مي گويد: با تاسيس تلمبه خانه ها درهر تلمبه خانه چهار نفر انگليسي  مشغول به كاربودند كه بعدها چهارنفر ايراني هم به آنها اضافه شدند.

عکس کاری کرمی

وي همچنين از خاطراتش در روزهاي انقلاب مي گويد و اين كه با وجود اعتصاب ها، تامين نفت براي داخل كشور با تاييد امام ادامه يافت وكاركنان خطوط لوله نقش موثري در اين زمينه داشتند.

كُرمي با يادآوري خاطرات خود از جنگ تحميلي و صحنه هاي سوختن تلمبه خانه ها در مقابل چشمانش، اشك در ديدگانش حلقه مي زند ونمي تواند كلامش را به پايان برساند.

قابل ذكر است، اين پيشكسوت نفتي پس ازسال ها خدمت در تلمبه خانه هاي مختلف كشور و از جمله تلمبه خانه شهر ري كه از مراكز مهم و كليدي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت بوده، در سال 1374 با سمت رئيس پيشين مركز آموزش خطوط لوله و مخابرات، بازنشسته شده است .

نصرت ا.. كُرمي جمشيدي معتقد است: نفت دانشگاه عظيمي است كه براي كساني كه عمري در آن كار كرده اند، تجربيات گرانبهايي در بر داشته و خوشحال است كه اين صنعت پس از سال ها صاحب موزه مي شود.

کُرمی خانوادگی