در موزه صنعت نفت غرب كشورصورت گرفت

راه اندازي دستگاه هاي قديمي كارخانه حلب سازي و حلب پركني

سه شنبه پنجم شهریور ماه 1398راه اندازي دستگاه هاي قديمي كارخانه حلب سازي و حلب پركني

به همت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران دستگاه هاي قديمي كارخانه حلب سازي و حلب پركني مربوط به موزه صنعت نفت غرب كشور راه اندازي شد.
منصورملايري سرپرست كارگاه و ناظر مقيم موزه صنعت نفت كرمانشاه در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، با اعلام خبر فوق گفت: راه اندازي دستگاه هاي فوق يك پروسه اي از روند راه اندازي موزه صنعت نفت غرب كشوراست كه با هدف ساخت حلب صورت گرفته است .
وي افزود: درروند راه اندازي اين دستگاه ها، تعمير ، تجهيز قطعات و احياي هركدام از دستگاه ها كه فرسوده هستند انجام شده است.

توليد حلب سازي

به گفته ملايري ، دستگاه هاي فوق بيش از 120 سال قدمت دارد به گونه اي كه پيش از ساخت پالايشگاه كرمانشاه اين دستگاه ها در كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه مورد استفاده قرار مي گرفته است.
لازم به يادآوري است ، موزه صنعت نفت غرب کشور در شهر کرمانشاه و در محل کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی پالایشگاه کرمانشاه تاسیس می شود. اين موزه با توجه به قدمت بيش ازیک صد ساله کارخانه حلب سازي و نقش آن در توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور طی دهه های گذشته، به نمایش گوشه ای از تاریخ صنعت نفت، با اولویت تاریخ این صنعت در غرب کشور، اختصاص خواهد یافت.
گفتني است ، حلب ها طی چندین دهه در جابجایی مواد نفتی نقش اصلی را بر عهده داشتند. کارخانه "حلب سازی و حلب پرکنی" کرمانشاه که حدودا بيش از صد سال پیش تاسیس شد، یکی از عمده ترین مراکز توزیع مواد نفتی از جمله نفت سفید یا نفت چراغ، بنزین، نفت گاز و امشی بود.
پیش از آن به کارگیری تانکرهای نفت، روزانه هزارن حلب 18 لیتری در این کارخانه تهیه و پس از پر شدن با مواد نفتی در سراسر کشور توزیع می شد. گفته می شود در سال های دهه 1340 ظرفیت این کارخانه 5/2میلیون بشکه در سال بوده است.
در حال حاضر تنها بنا و تجهیزات کارخانه حلب پرکنی و حلب سازی کرمانشاه بر جای مانده و قرار است این کارخانه به موزه نفت در غرب کشور تبدیل شود.