مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت:

موزه هاي نفت زمينه آگاهي بخشي مخاطبان را فراهم مي كند

چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه 1398موزه هاي نفت زمينه آگاهي بخشي مخاطبان را فراهم مي كند

مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت گفت: دراين مديريت تاكيد بر اين است كه هيچ موزه اي شبيه ديگري نباشد ، حرف نو ونگاهي متفاوت ارائه كند و زمينه آگاهي بخشي را براي مخاطب فراهم آورد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيوم ، محمدرضا جواهري در سمينار هفتگي انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران گفت : ميراث صنعت نفت كمتر شناخته شده است و تلاش اين مديريت شناخت هرچه بيشتراين ميراث به عنوان محوراقتصاد كشوراست .  
وي افزود: در كشور ما با توجه به قدمت صنعت نفت ، تا قبل از شكل گيري مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در سال 1392 موزه نفت به شكل موجود وجود نداشت حال آنكه بسياري از كشورها با عدم وابستگي به صنعت نفت داراي موزه نفت هستند.
وي به راه اندازي 4 موزه صنعت نفت دركشور اشاره كرد و افزود: موزه پمپ بنزين دروازه دولت در تهران، موزه هاي كارآموزان و بنزين خانه در آبادان وموزه نفت سبزوار 4 موزه اي هستند كه از زمان شكل گيري مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت تا كنون در كشور راه اندازي شده است .
به گفته وي ، قرار است موزه نفت سبزوار به موزه منطقه اي شركت پخش فراورده هاي نفتي تبديل شود .
جواهري افزود:  124 ابنيه صنعت نفت تا كنون در سطح كشورثبت شده است كه تمامي اين ابنيه ها مي تواند زمينه گردشگري مناسب داشته باشد . آثاري كه اگر به آن توجه نشود بخشي از تاريخ وميراث كشوراز دست مي رود .
مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با بيان اينكه در موزه هاي صنعت نفت بحث ميراث منقول و غير منقول مطرح است توضيح داد: مجموعه اي از مناطق شهري و شهرهايي كه به  دليل وجود نفت شكل گرفته اند و به شهرتبديل شده اند در قالب طرحي قراراست به شهر موزه تبديل شوند .
وي تصريح كرد: در حوزه ميراث ملموس و يا تاسيسات نفتي  نيز زمينه اي در حال فراهم شدن است كه بسياري از گردشگران بتوانند از اين تاسيسات بازديد كنند .
وي با تاكيد بر اين موضوع كه ظرفيت هاي مختلفي در صنعت نفت وجود دارد كه مي تواند نقطه عطف و آغازي در رابطه با گردشگري باشد . تصريح كرد: در موزه هاي صنعت نفت مباحث  اكو توريسم و ژئوتوريسم هم مطرح است كه مي تواند براي گردشگران بسيار جذاب و جالب باشد .  

IMG_4419_resize

پاسخ به نيازهاي اجتماعي
وي همچنين در اين نشست درباره گردشگري از منظر موزه صحبت كرد و افزود: نوعي رابطه همسو بين موزه و گردشگري مي تواند فراهم شود كه اين رابطه به تكامل بخشي اين دو حوزه كمك كند .
وي با بيان اينكه موزه از معدود نمونه هاي بستر فرهنگي است كه به آموزش و افزايش دانش منتهي مي شود .افزود:  درموزه مي توان متناسب با نياز مخاطب و زمينه خواسته و سطح آگاهي آموزش را مطرح كرد و انتقال دانش داد چراكه امروزه در مطالعات نوين موزه داري مبحث پاسخ به نيازهاي اجتماعي هم مطرح شده كه بسيار حائزاهميت است .
به گفته جواهري ، موزه ها موسسه هاي فرهنگي و دانش محور محسوب مي شوند كه به دنبال كار بازرگاني و منفعت نيستند اما در گردشگري با توجه به ماهيت صنعت گردشگري منفعت و سود اقتصادي مطرح مي شود.
مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت توضيح داد: در مباحثي كه درمطالعات موزه شناسي مطرح شده است موزه ها از سه نسل عبور كرده اند كه شامل موزه شيء محور ، مخاطب محور و جامع محورهستند .
وي خاطرنشان كرد: نسل جديد موزه ها جامعه محور هستند و بايد به نياز جامعه پاسخگو باشند چراكه اعتقاد بر اين است كه شيء و مخاطب بايد در خدمت جامعه باشد.
وي با بيان اينكه درايران كمترموزه اي با نياز مخاطب ساخته شده است ، به وجود برخي از موزه هاي جامع محور در نقاط مختلف دنيا اشاره كرد و افزود: در ايتاليا موزه اي به نام جرم و جنايت وجود دارد كه براي كاهش جرم و پاسخگويي به نياز امنيت در جامعه تشكيل شده است . در استراليا هم موزه مهاجرت وجود دارد كه مهاجرت در آن كشور به عنوان يك پديده اجتماعي لحاظ شده است . 40 درصد افراديكه به انگليس سفرمي كنند به دليل بازديد از اماكن فرهنگي به اين كشور سفر
مي كنند.  
وي خاطر نشان كرد: در سال 2003 از هر 100 هزار نفر جمعيت كشور فرانسه بيش از 67 هزار نفر آن به موزه مي روند . از سوي ديگردر سال 2016 ،بر اساس اطلاعات موجود  9 ميليون و 300 هزار نفر از موزه لوور بازديد كرده اند كه 70 درصد آن خارجي بوده اند . در سال 2018  اين رقم به بيش از 10 ميليون نفر رسيد . تعداد موزه ها در چين نيز به 5 هزارو 100 موزه مي رسد و در مجموع ظرف اين سال ها يك ميليارد بار بازديد از اين موزه ها گزارش شده است .
وي با بيان اينكه ، سال 2014 در دنيا حدود 55 هزار موزه وجود داشته است گفت: دراين سال تعداد موزه هاي آمريكا حدود 35 هزار موزه بوده كه برآورد ها نشان مي دهد حدود 2 سوم از موزه هاي جهان در اين كشور قراردار.
به گفته جواهري ، موزه ها 50 ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا كمك مي كنند و76 درصد سفرها  در اين كشوربه موزه اختصاص داده مي شود ضمن آنكه براي هرشغل در موزه متناظر آن يك شغل ديگر توليد مي شود .
وي يادآورشد: 26 درصد موزه هاي كشور آمريكا در روستاها قراردارند و دولت با امكاناتي كه در شهرها مستقركرده است بازديد از اين موزه ها را براي مخاطبان فراهم كرده است .
به گفته وي ، 96 درصد آمريكايي ها معتقدند كه كمك دولت به موزه ها كم است .
لازم به يادآوري است سمينار هفتگي انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران با موضوع صنعت نفت و گردشگري روز 22 مردادماه سال جاري در باغ موزه قصر تهران برگزارشد. آشنايي گردشگران با موضوع صنعت نفت و جاذبه هاي گردشگري آن از جمله اهداف برگزاري اين سمينار به شمار مي آمد.