از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

طرح گردشگري صنعت نفت با جديت فراوان درحال پيگيري است

چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه 1398طرح گردشگري صنعت نفت با جديت فراوان درحال پيگيري است

مشاورمديرموزه ها و مركز اسناد صنعت نفت گفت: طرح گردشگري صنعت نفت با جديت فراوان از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حال پيگيري است .  
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيوم ، حشمت اله منعم درسمينارهفتگي انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران گفت : بيش از 105 سال پس از كشف نفت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت كه در سال 1392 شكل گرفته در جهت گردآوري و حفظ هويت ميراث ماندگار صنعت نفت درحال تلاش است  .  
وي با بيان اينكه بازآرايي هويت گمشده صنعت نفت درمركز اسناد صنعت نفت صورت مي گيرد، گفت: نفت يك واقعيت مهمي است كه دنيا را متحول كرده است و نقش اثر گذاري در آباداني و سازندگي جوامع دارد.
منعم با بيان اينكه وجود موزه ها ي صنعت نفت و شناساندن آن بسيار مي تواند به شناخت مردم از اين صنعت كمك كند افزود: بايد مردم را آگاه كنيم كه با اين پديده و عنصر مسوولانه برخورد كنند .
وي تصريح كرد: اميدوارم نسلي را بتوانيم تربيت كنيم كه صنعت نفت را ميراث خود بداند و با آن آشنايي كامل داشته باشد .
وي همچنين در اين نشست توضيحاتي در خصوص نحوه شكل گيري و چيدمان موزه پمپ بنزين تهران  كه در تيرماه سال جاري به بهره برداري رسيده است به حضار ارائه داد .
لازم به يادآوري است ، سمينار هفتگي انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران با موضوع صنعت نفت و گردشگري روز 22 مردادماه سال جاري در باغ موزه قصر تهران برگزارشد. آشنايي گردشگران با موضوع صنعت نفت و جاذبه هاي گردشگري آن از جمله اهداف برگزاري اين سمينار به شمار مي آمد.

 گردشگري - باغ موزه قصر (2)