در مديریت موزه ها و مركزاسناد صنعت نفت صورت گرفته است

گردآوري 20 ميليون برگ سند صنعت نفت

دوشنبه یازدهم شهریور ماه 1398گردآوري 20 ميليون برگ سند صنعت نفت

به كوشش مديريت موزه ها ومركز اسنادصنعت نفت ، 20 ميليون برگ سند صنعت نفت، شامل اسنادپرسنلي،مكاتبات اداري ، مقررات و آئين نامه ها ، عكس، نگاتيو و نقشه با موضوعات تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در مركزاسنادصنعت نفت گردآوري شده است .   

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، بيشتر اسناد به دست آمده از مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ، شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ، پالايشگاه آبادان ، شركت ملي حفاري، ستادحفظ آثاروارزشهاي دفاع مقدس و روابط عمومي وزارت نفت گردآوري شده است .
اين اسناد طي 4 سال و با پيگيري هاي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از اقصي نقاط كشور به دست آمده است .
لازم به يادآوري است ، پس از راه اندازي دفتر موزه هاي صنعت نفت، مركز اسناد، با هدف گردآوري، پردازش و اطلاع رسانی و خدمات دهی آرشیوی و رونق بخشیدن به پژوهش هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، در سال 1393 شكل گرفت. اين مركز با استقرار در محل پژوهشگاه سابق ري، در حال حاضر، بخشي چشمگیری از اسناد تاريخ صنعت نفت را در اختیار دارد که حاصل كوشش كارشناسان خود و همكاري و همراهي كاركنان ارجمند اين صنعت است. اين مركز، سوابق راکد را نه از ديدگاه قابليت امحا، بلكه از منظر تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، مورد بررسي قرار مي دهد  و در آن میان اسناد مهمي كه در ابتدا با نگاه سطحي و غيركارشناسی، بي­ ارزش و زايد قلمداد مي­ شدند، شناسائي و گردآوری مي كند.