يادگارهاي پدري مهربان از ديار خوزستان به موزه نفت اهدا شد

سه شنبه دوم مهر ماه 1398يادگارهاي پدري مهربان از ديار خوزستان به موزه نفت اهدا شد

يادگارهاي مرحوم ناصر مطيري از نخستين كاركنان شركت ملي نفت در حوزه عمليات حفاري در دهه 1340 به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، اشرف مطيري ، دختر مرحوم  مطيري ، با حضور در دفتر موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، مداركي را شامل كارت هاي شناسايي ، گواهي نامه پايان دوره آموزش ضمن خدمت نيروي انساني در شركت ملي حفاري، مدارك اداري پرسنلي شامل  قرارداد استخدامي ، فيش هاي حقوقي ، بهداشت و درمان ، ترفيعات و انتصابات و بيمه  مرحوم مطيري را به موزه نفت اهدا كرد.


88_Copy

كارت هاي شناسايي مرحوم ناصر مطيري
 


گفتني است ، مرحوم ناصر مطيري ،كه در تاريخ يكم خردادماه سال 1319 در شهر اهواز متولد شده بود سال 1341 وارد صنعت نفت و در سال 1384 ازشركت ملي حفاري بازنشسته مي شود .