از سوي شركت نفت فلات قاره صورت گرفت

اهداي قديمي ترين قطب نماي شناور به موزه هاي صنعت نفت

يکشنبه چهاردهم مهر ماه 1398اهداي قديمي ترين قطب نماي شناور به موزه هاي صنعت نفت

از سوي شركت نفت فلات قاره،  قطب نماي شناور، مخصوص كشتي هاي تداركاتي و مسافربري، ساخت كشور ژاپن و متعلق به سال 1976 ، به مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت اهداشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، عبدالرضا محسني ، رييس روابط عمومي منطقه عملياتي لاوان با حضور در دفتر مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت اين قطب نما را به نمايندگي از شركت نفت فلات قاره تقديم موزه هاي صنعت نفت كرد .

 

محسني

عبدالرضا محسني ، رييس روابط عمومي منطقه عملياتي لاوان 


وي گفت : اين قطب نما به طورحتم متعلق به شناورحريت بوده كه تحت مالكيت شركت نفت فلات قاره قرارداشته است .اين شناور از نوع شناورهاي عملياتي، تداركاتي و چند منظوره در سال 1982 توسط كشور ژاپن توليد شد و حوزه عملياتي آن مناطق بندرعباس، خارگ و سيري بوده و از پنج سال گذشته به علت قدمت زياد، فرسودگي و كمبود بودجه براي تعميرات، از ادامه فعاليت بازمانده و قرار است به همراه دو شناور ديگر ، مورد بهره برداري موزه هاي صنعت نفت قرارگيرد.
محسني يادآورشد: اين قطب نما دريك جعبه چوبي و در مكاني كه كاپيتان كشتي حضور داشته نصب بوده است و در تلاطم و موج هاي سهمگين دريا حالت ثابت داشته به گونه اي كه كاپيتان و افسران كشتي با توجه به جهت هاي آن مي توانستند مسير را تشخيص دهند.
لازم به توضيح است ، شركت نفت فالت قاره به خصوص منطقه عملياتي لاوان ، همكاري چشمگيري در زمينه شناسايي ، گردآوري و انتقال اشياي موزه اي داشته اند به گونه اي كه تا كنون بيش از 100 شي موزه اي به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت اهدا كرده اند . از شاخص ترين اين اشياء مي توان به كپسول هاي نجات، شناور دريايي ، فانوس، توربين، تجهيزات سرچاهي و ... اشاره كرد.