به منظورتبادل اطلاعات، اسناد و مدارك آرشيوي و كتابخانه اي

موزه هاي صنعت نفت ومركزاسناد مجلس شوراي اسلامي تفاهم نامه همكاري امضا كردند

سه شنبه بیست و سوم مهر ماه 1398موزه هاي صنعت نفت ومركزاسناد مجلس شوراي اسلامي تفاهم نامه همكاري امضا كردند

"مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت "و "كتابخانه ، موزه و مركزاسناد مجلس شوراي اسلامي ايران "،به منظور تبادل اطلاعات، اسناد، و مدارك آرشيوي و كتابخانه اي و همچنين انتشار كتاب يا مجموعه اي در خور چاپ ، تفاهم نامه همكاري امضا كردند .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، تفاهم‌نامه همکاری میان «مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت» و «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران»، امروز سه شنبه (23 مهرماه سال جاري) بين دكتر اكبر نعمت الهي ،مدير موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت و سيد علي عماد ،رئيس كتابخانه ، موزه ومركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ايران به امضاء رسيد.  
متن كامل اين تفاهم نامه به شرح زير است :
تفاهم‌نامة همکاری میان «مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت» و «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران»، به منظور تبادل اطلاعات، اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه‌ای و همچنین، انتشار کتاب یا مجموعه‌های درخور چاپ، برگزاری نشست‌های کارشناسی و همایش‌های پژوهشی و نمایشگاه‌های سندی مشترک، به مدت 2 سال، به شرح زیر در 6 بند منعقد می‌گردد.

به منظور رعایت اختصار و کوتاه‌نویسی، از این پس در بندهای مختلف این تفاهم‌نامه، به جای «مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت»، «موزه‌های نفت» و به جای «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران»، «کتابخانه مجلس» گفته می‌شود.

بند یکم- موزه‌های نفت و کتابخانه مجلس، در اجرای این تفاهم‌نامه، نسخه  دیجیتال تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز را، در چارچوب مقررات آرشیوی و کتابخانه‌ای کشور، در اختیار طرف مقابل خواهد گذاشت.

بند دوم- برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی- پژوهشی و نمایشگاه‌های سندی مشترک،  در جلسات کارشناسی بررسی و در بارة اجرائی شدن آن‌ها، تصمیم‌گیری خواهد شد.

بند سوم- انتشار کتاب یا مجموعه‌های مشترک نیز، پس از بررسی کارشناسی و اخذ تصمیم نهائی مدیران عالی این دو نهاد فرهنگی، اجرائی خواهد شد و به نام هر دو نهاد منتشر خواهد شد.

بند چهارم- تمامی هزینه‌های مترتب بر اجرای برنامه‌های مشترک اعم از برگزاری نشست، همایش، برگزاری نمایشگاه سندی و انتشار کتاب و مجموعه، به صورت مشترک خواهد بود و مسئولان مالی هر دو نهاد فرهنگی، بر همین اساس با همدیگر تعامل خواهند کرد.

 بند پنجم- موزه‌های نفت و کتابخانه مجلس، هر کدام نماینده‌ای ویژه جهت اجرای بندهای این تفاهم‌نامه انتخاب و معرفی خواهند کرد.

بند ششم- این تفاهم‌نامه، در دو نسخه یکسان تنظیم شده و به امضای مدیران عالی دو نهاد فرهنگی مذکور رسیده است.