بازديد رييس سازمان آموزش فني حرفه اي كشور از موزه كارآموزان آبادان

شنبه بیست و هشتم دي ماه 1398بازديد رييس سازمان آموزش فني حرفه اي كشور از موزه كارآموزان آبادان

علی اوسط هاشمی ، معاون وزیرتعاون ،کارو رفاه اجتماعی ورییس سازمان آموزش فتی حرفه ای کشور به همراه مدیران مراکز فنی حرفه ای کشور واستان خوزستان ازموزه کارآموزان آبادان بازدیدکرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، رییس کل سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور روز پنج شنبه 26 دي ماه سال جاري دربازدید از موزه كارآموزان آبادان (نخستين مركز آموزش قبل از استخدام کشور) گفت : این آموزشگاه منطبق بازمان گذشته درسطح بسیارعالی ازلحاظ نحوه پذیرش افراد وچگونگی آموزش مهارت هاوسرفصل های آموزش ايجاد شده بود .
 وي افزود: تجهیز گارگاهی اين آموزشگاه با توجه به سواد افراد در آن زمان صورت گرفته است كه اين موضوع همراه با روانشناسی درست ونوعی آسان سازی آموزش و ارتقاء فهم كارآموزان بوده است .
هاشمي تاكيد كرد :  دیدن این آموزشگاه نگاه وتصور زيبايي را براي مخاطب ايجاد مي كند و يادآور اين موضوع است كه درگذشته باوجود آنكه تکنولوژی به وسعت امروز نبوده اما چنین امکانات درسطح عالی ، برای تربیت نیروی انسانی مهيا شده است .
 

 

photo_2020-01-18_10-42-12

 

photo_2020-01-18_10-20-58


photo_2020-01-18_10-21-18


photo_2020-01-18_10-41-58