اهداي اشياء قديمي به موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398اهداي اشياء قديمي به موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران


ارسلان نراقي از مديران اسبق انبار نفت ري و از پيشكسوتان صنعت نفت ، روز دوشنبه 7 بهمن ماه سال جاري با حضور در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران ، تعدادي از اشياء قديمي خود را كه در زمان فعاليت در صنعت نفت مورد استفاده قرار مي گرفته ، جهت بازديد عموم به اين موزه اهدا كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، دستكش ضد مواد ، كوليس اندازه گيري لوله ، كيل ، گونيا ، فازمتر كه سال 1353 در آبادان به ايشان داده بودند ، زنگ اخبار ضد جرقه انگليسي شركت نفت و لوله برق ضد انفجار انگليسي اين اشياء را شامل مي شود .
گفتني است ، موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران در خيابان انقلاب اسلامي ، تقاطع سعدي شمالي نبش كوچه فيات قراردارد.

 

photo_2020-01-28_11-37-23