انتصاب جانشين مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

دوشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1398انتصاب جانشين مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكمي ، محمدرضا حاجي حسين جواهري را به عنوان جانشين مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت منصوب كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، در حكم اكبر نعمت الهي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به حاجي حسين جواهري آمده است ، نظر به تعهد ، مسئوليت پذيري و دانش موزه شناختي و موزه داري ، پشتوانه و تجارب مديريت كلان فرهنگي و سابقه راهبري طرح ها و پروژه هاي موزه اي ، بدينوسيله با حفظ سمت به عنوان جانشين مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت منصوب مي شويد . اميد است در پرتو توجهات خداوند بزرگ و همكاري كاركنان اين مديريت و صنعت نفت موفق و مويد باشيد . 
گفتني است ، حاجي حسين جواهري هم زمان سمت مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت را نيز در اختيار دارد .