امضا تفاهم نامه همکاری میان مدیریت موزه هاو مرکز اسناد صنعت نفت و ستاد گردشگری شهرداری تهران

سه شنبه سیزدهم اسفند ماه 1398امضا تفاهم نامه همکاری میان مدیریت موزه هاو مرکز اسناد صنعت نفت و ستاد گردشگری شهرداری تهران

تفاهم نامه همکاری ، ميان مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و ستاد گردشگري شهرداري تهران با هدف فراهم كردن زمینه ارائه خدمات گردشگری به شهروندان جهت بازدید از موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران امضا شد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ،در اين تفاهم نامه ، با تاكيد بر نقش "گردشگري شهري "به عنوان یکی از شاخه های صنعت گردشگری ، به اسناد بالادستی برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران اشاره شده است كه به تهیه طرح جامع گردشگری تهران و ایجاد ساختار در بدنه شهرداری برای توسعه گردشگری تأکید دارد .

در بخشي از اين تفاهم نامه كه امروز (سه شنبه 13 اسفند ماه سال جاري ) به امضا رسيده، آمده است : ستاد گردشگری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به منظور ارتقاي فرهنگ گردشگری و معرفی مقاصد و سایت های گردشگری در حوزه های مختلف و ایجاد تعلق خاطر شهروندان تهرانی نسبت به جاذبه های گردشگری شهر تهران از یک سو و از سوی دیگر به منظور تسهیل گری و  بهره مندی از ظرفیت های گردشگری موجود در شهر تهران جهت توسعه صنعت گردشگری اقدام به عقد تفاهم نامه های همکاری با مقاصد گردشگری موجود می كند.       

 هدف از اين تفاهم نامه كه با موضوع ، همکاری فیمابین مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و ستاد گردشگری به امضا رسيده است ، فراهم كردن زمینه ارائه خدمات گردشگری به شهروندان جهت بازدید از موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران است . 

 

page 1
page 2
page 3