ساختمان کنسولگری قدیمی انگلیس در کرمان ثبت ملی شد

چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت ماه 1399ساختمان کنسولگری قدیمی انگلیس در کرمان ثبت ملی شد

به کوشش مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ،وبا تصویب اداره کل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی کشور ،  ساختمان کنسولگری قدیمی انگلیس  واقع در کرمان در فهرست آثار ملی کشور به شماره 31785 به ثبت رسید .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پترومیوزیم،بنگله 96 مسجد سلیمان به شماره 32725، باشگاه ایران مسجد سلیمان به شماره 32724، پمپ بنزین قدیمی سبزوار به شماره 32726، بنای مرکزی مهمانسرا شرکت نفت نیوسایت به شماره 32911  دیگر آثاري است كه به پيشنهاد مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و با تصويب اداره کل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی کشور  واجد ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شده است و به زودی از سوی وزیر میراث فرهنگی کشور ابلاغ می شود . 
لازم به يادآوري است، عمارت قدیمی کنسولگری انگلیس در کرمان در محله زریسف توسط سیدابوالحسن خان بیگی (حاکم وقت کرمان در دوره زندیه) ساخته شد و در دوران پس از زندیه سال ها مقر ماموران انگلیس در شرق ایران و از جمله مقر فرماندهي پليس جنوب ايران بود.پس از رفتن انگلیسی ها، این ساختمان به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت در اختیار آنها باقی ماند. بعد از ملي شدن صنعت نفت ، اين عمارت در اختیار شرکت ملی نفت و سپس شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان قرار گرفت و از آن براي كاربري مسكوني بهره برداري مي شد.
اين عمارت مدت ها به صورت متروكه رها شده بود و در معرض تخريب قرار داشت كه پس از تشکیل مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ، مقدمات بازسازی و مرمت بنا آغاز شد و هم اكنون براي تبديل به موزه صنعت نفت كرمان،با عنوان موزه نفت سوز های کرمان مراحل تكميلي را پشت سر مي گذارد .