فراخوان طراحي سر در ورودي موزه صنعت نفت مسجدسليمان

سه شنبه سوم تير ماه 1399فراخوان طراحي سر در ورودي موزه صنعت نفت مسجدسليمان

از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، فراخوان طراحي سر در ورودي موزه اكتشاف ، حفاري و توليد صنعت نفت در شهرستان مسجدسليمان اعلام شد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در راستاي تكميل و آماده سازي موزه اكتشاف،حفاري و توليد صنعت نفت در شهرستان مسجدسليمان، از طراحان و اساتيد دانشگاهي در حوزه هاي معماري، طراحي و ميراث صنعتي براي شركت در فراخوان طراحي سر در ورودي موزه مذكور، واقع در سايت ميراث صنعتي پالايشگاه و گوگرد سازي بي بي يان دعوت به عمل آورد .

معيارهاي مد نظر

دعوت كنندگي و جذابيت بصري
آفريننده و نوآورانه بودن
همسويي با موضوع فعاليت موزه
هماهنگي با سازه هاي معماري و تاسيسات صنعتي محيطي
توجه به نمادها و المان هاي قومي و فرهنگي؛بختياري و مسجدسليمان
توجه به شرايط اقليمي و آب و هوايي
متناسب بودن جهت عبور ماشين آلات سبك و سنگين
كم هزينه بودن و سادگي در اجرا و پياده سازي

مهلت ارسال اثر

علاقه مندان به شركت در اين فراخوان مي توانند براي بازديد ميداني طي روزها و ساعات اداري به محل موزه واقع در مسجدسليمان ،بي بي يان،بعد از دانشگاه پيام نور،طرح موزه اكتشاف،حفاري و توليد صنعت نفت(پالايشگاه و گوگردسازي سابق)مراجعه كنند. بر اين اساس علاقه مندان براي شركت در فراخوان و ارسال طرح تا پايان تيرماه 1399 مهلت دارند.
گفتني است ، مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت طرح برگزيده توسط هيئت داوران را خريداري و به سه طرح برتر انتخابي جوايزي به رسم يادبود اهدا خواهد كرد . در ضمن تمامي طرح هاي دريافتي به نام ارائه دهندگان در آرشيو و تاريخچه ايجاد  موزه اكتشاف،حفاري و توليد صنعت نفت ثبت و ضبط خواهد شد.

لازم به يادآوري است ، تلفن هماهنگي بازديد 09359086805 به نام مهندس كاشاني و misoilmuseum@gmail.com نشاني صندوق پست الكترونيك جهت پاسخگويي به سوالات مرتبط و دريافت طرح هاي ارائه شده است.