دیدار مدیرکل موزه‌های میراث فرهنگی از موزه کارآموزان آبادان

شنبه سیزدهم فروردين ماه 1401دیدار مدیرکل موزه‌های میراث فرهنگی از موزه کارآموزان آبادان

به گزارش پترومیوزیوم، روز جمعه دوازدهم فروردین ماه، مهندس مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های میراث فرهنگی از موزه پمپ بنزین دروازه دولت بازدید کرد. در این دیدار، آقایان حسینی بروجنی معاونت میراث فرهنگی استان خوزستان و مجید سروش مدیر موزه ها و اموال منقول خوزستان حضور داشتند. 

ادیب زاده در این دیدار، بر جذابیت موزه کارآموزان تاکید کرد واهتمام صنعت نفت در ارتقای فرهنگی کشور، را ستودنی دانست. 

WhatsApp Image 2022-04-01 at 16.05.44WhatsApp Image 2022-04-01 at 16.05.58

WhatsApp Image 2022-04-01 at 16.05.52WhatsApp Image 2022-04-01 at 16.06.01