برگزاری برنامه موزه دروازه دولت بمناسبت روز دانش آموز13 آبان

شنبه چهاردهم آبان ماه 1401برگزاری برنامه موزه دروازه دولت بمناسبت روز دانش آموز13 آبان

 

IMG_0221

IMG_0198

IMG_0218

بمناسبت 13آبان روز دانش آموز، موزه دروازه دولت با همكاري شهرداري منطقه 12ميزبان كودكان كار، پايه اول تاچهارم ازمدرسه ناصرخسرو بودند.