بازدید رئیس میراث فرهنگی شهرستان کرمانشاه ازموزه نفت غرب کشور

يکشنبه هیجدهم دي ماه 1401بازدید رئیس میراث فرهنگی شهرستان کرمانشاه ازموزه نفت غرب کشور

بنابه گزارش روابط عمومی مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت دروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ جناب آقای محمد رضا سهیلی رئیس میراث فرهنگی شهرستان کرمانشاه با هئیت همراهشان  از موزه کارخانه حلب سازی وحلب پرکنی بازدیدکردند.

گفتنی است کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه که از قدمتی یک صد ساله برخوردار است، طی چندین دهه  گذشته نقش مهمی در توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور بر عهده داشته است.

IMG_20230104_112008_838

IMG_20230104_112004_190