آپارات قديمي مجموعه آبعلي به موزه نفت اهدا شد

چهارشنبه دوازدهم آبان ماه 1395آپارات قديمي مجموعه آبعلي به موزه نفت اهدا شد

يك دستگاه آپارات قديمي نمايش فيلم 35 ميليمتري از سوي مجموعه فرهنگي- ورزشي آبعلي به موزه صنعت نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، اين آپارات از نوع "بوئر يو 4" و ساخت كشور آلمان است كه از سال 1370 در مجموعه فرهنگي- ورزشي آبعلي مورد استفاده قرار مي گرفته است.

پيشتر از اين آپارات كه قدمت آن به بيش از 40 سال مي رسد در ساير بخش هاي فرهنگي صنعت نفت استفاده مي شد. دستگاه مزبور هم اكنون جهت بازبيني و مرمت به گنجينه اشياء موزه نفت در شهر ري انتقال يافته است.