با همكاري كانون بازنشستگان صنعت نفت در استان فارس

هداياي بازنشستگان شيرازي به موزه نفت رسيد

دوشنبه بیست و نهم آذر ماه 1395هداياي بازنشستگان شيرازي به موزه نفت رسيد

پيشكسوتان صنعت نفت در استان فارس، با اهداي تعدادي از اشياء و اسناد قديمي خود از طريق كانون بازنشستگان اين استان، به تجهيز موزه نفت ياري رساندند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، پيرو مذاكرات قبلي با كانون بازنشستگان صنعت نفت استان فارس، تعدادي از اسناد پرسنلي و اداري، تشويق نامه ها، گواهي نامه هاي رانندگي و پايان دوره هاي آموزشي و ابزارهاي مورد استفاده در زمان خدمت مانند كلاه هاي ايمني، كه اغلب آنها مربوط به دهه 1350 خورشيدي است، به موزه نفت اهدا شد.

كانون شيراز (1)

از جمله اسناد اهدايي مي توان به مواردي مربوط به مرحوم مرتضي قائدي، كارمند اداره تعميرات و حمل و نقل پالايشگاه آبادان و مكانيك ماشين هاي سنگين در اين پالايشگاه، مجيد جم نژاد، رئيس آزمايشگاه شركت پالايش نفت لاوان و حمد ا.. محبي انباردار پالايشگاه شيراز، اشاره كرد.

موارد فوق با همكاري اكبر حقيقت نژاد، رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان استان فارس و فرنگيس قائدي نماينده موزه نفت در اين كانون كه خود از يك خانواده نفتي است و اسناد مربوط به مرحوم پدرش را به موزه نفت اهدا كرده، جمع آوري و ارسال شده است.