توسط كارمند سابق مديريت مهندسي و طرح هاي وزارت نفت

ابزار آلات قديمي طراحي و نقشه كشي به موزه نفت اهدا شد

يکشنبه دوازدهم دي ماه 1395ابزار آلات قديمي طراحي و نقشه كشي به موزه نفت اهدا شد

ابزار آلات طراحي و نقشه كشي در صنعت نفت، ماشين حساب قديمي و نشريات انجمن نفت مربوط به دهه 1340 خورشيدي، از سوي كارمند بازنشسته مديريت مهندسي و طرح هاي وزارت نفت به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران پرويز شريفي خراساني، كارمند بازنشسته صنعت نفت، تعدادي ابزار آلات طراحي و نقشه كشي، جزوه مباني مايكروسافت درخصوص ارتباط با اولين PC مورد استفاده در مديريت مهندسي و معاونت طرح هاي وزارت نفت، خط كش محاسبات مهندسي كه قبل از آمدن ماشين حساب از آن استفاده مي شد و هفت جلد نشريه انجمن نفت از دهه 1340 را به موزه نفت اهدا كرد.

شريفي خراساني كه از سال 1342 در سازمان مهندسي شركت ملي نفت ايران مشغول به كار شده، از جمله دانشجوياني بوده كه در سال 1337 با بورسيه شركت نفت براي ادامه تحصيل عازم انگلستان شده بودند.

وي انگيزه خود را از اين اقدام حفظ يادگارهاي دوران خدمت و انتقال تجربيات به نسل آينده در اين صنعت عنوان مي كند.

شريفي خراساني كه در سال 1378، در سن 59 سالگي و پس از 36 سال خدمت در صنعت نفت، بازنشسته شده است، در سمت هاي مختلفي در سازمان مهندسي شركت ملي نفت ايران فعاليت كرده و آخرين سمت وي مشاور مهندسي طرح هاي صنعت نفت بوده است.

وي بهترين خاطرات خود را از دوران خدمت، انجام چندين كار پژوهشي عنوان مي كند كه حاصل آنها نه تنها در نفت، بلكه در ساير دستگاه هاي اجرايي كشور مورد استفاده قرار گرفته است.

شريفي خراساني براي مثال به تحقيقي در زمينه تاثير افزايش قيمت ها و تورم بر دستمزدها و هزينه هاي پروژه ها، در اوايل دهه 1350 اشاره مي كند كه به دنبال افزايش ناگهاني قيمت نفت انجام گرفت.

وي مي گويد: اين تحقيق سه الي 6 ماه به طول مي انجامد و حاصل آن در 50 الي 60 صفحه به هيات مديره وقت شركت نفت ارائه شد كه پس از تصويب به عنوان فرمول مورد قبول، براي اعمال در قراردادهاي نفتي پذيرفته شد تا به صورت يك ماده در قراردادهاي شركت ملي نفت منظور شود.

به گفته وي بعدها دستگاه هاي خارج از نفت مانند سازمان برنامه و بودجه كه همين مشكلات را با پيمانكاران داخلي داشتند از اين فرمول استفاده كردند.

اين پيشكسوت صنعت نفت، همچنين به پژوهش ديگري بعد از انقلاب اسلامي در صنعت نفت اشاره دارد و مي گويد: زماني به عنوان رئيس واحد قراردادها و برآوردهاي مهندسي، پژوهشي را در يك كميته 20 نفره به مدت يك سال و اندي سرپرستي كردم كه معيارهايي را براي درجه بندي پيمانكاران نفت ارائه مي داد. در اين تحقيق عواملي مانند ميزان سرمايه و نقدينگي، ماشين آلات و تجهيزات، نيروي انساني و ... بايد مورد بررسي قرار مي گرفت. نتايج اين پژوهش نيز در خارج از صنعت نفت مورد بهره برداري قرار گرفت.

شريفي خراساني راه اندازي موزه هاي صنعت نفت را يكي از آرزوهاي ديرينه كاركنان و دست اندركاران اين صنعت عنوان مي كند و اميدوار است كه اين طرح هر چه زودتر به سرانجام برسد.