در دومين دوره آموزشي كاركنان موزه نفت مطرح شد

حضور تاريخ نگاران در صنعت نفت ضروري است

چهارشنبه پانزدهم دي ماه 1395حضور تاريخ نگاران در صنعت نفت ضروري است

علي يعقوبي نژاد، نويسنده كتاب هاي تاريخي و پيشكسوت صنعت نفت گفت: "خلاء حضور تاريخ نگاران در صنعت نفت به شدت احساس مي شود و اين در حالي است كه براي ثبت، تدوين، حفظ و انتقال تاريخ و فرهنگ اين صنعت، حضور تاريخ نگاران در اين صنعت ضروري است."

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، يعقوبي نژاد كه در جمع كاركنان موزه نفت، در دومين دوره آموزشي موزه و موزه داري سخن مي گفت، افزود:  "ميزان ارزشمندي هر روايت يا مطالب تاريخي، بستگي به اسناد، مدارك و شواهدي دارد كه در اختيار يك مجموعه است و بهره داري از آنها در جهت نگارش تاريخ و ثبت وقايع و رويدادها كار هركسي نيست كه بتواند از عهده آن بر آيد."

نويسنده كتاب "بوي نفت مي آيد" در ادامه از سند به عنوان يك موجود زنده ياد كرد كه بايد هم در موزه تجلي داشته باشد و هم به عنوان يك مرجع مورد استفاده قرار گيرد. وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه متوليان اين پروژه بايد در امر مستندسازي دقت كنند، افزود: "راه­اندازي موزه هاي صنعت نفت اتفاق بسيار بزرگي است و اين كار را نبايد آسان گرفت چرا كه موضوع پيوند ميان جامعه با فرهنگ صد و چند ساله صنعت نفت در ميان است."

yaghoobnejad1

مسجد سليماني كوچك بايد در تهران ساخته شود

يعقوبي نژاد در خصوص ضرورت احداث موزه مركزي نفت در تهران گفت: "در اين مورد بايد راهبردي و استراتژيك فكر كرد. در پاسخ به سوال يك عده كه مي گويند چرا موزه مركزي بايد در تهران باشد، در حالي كه در آن چاه نفت وجود ندارد، بايد گفت تهران از جمعيتي ميليوني برخوردار است و بيشترين تعداد دانش آموز، دانشجو و دانشگاه را به خود اختصاص داده است. از تهران مي توان به عنوان يك چهار راه بين المللي نام برد كه دسترسي به مقامات و مسوولان كشوري را راحت مي كند و همين امر بر ضرورت ايجاد موزه مركزي در تهران مي افزايد. اگر چه بايد در  مسجد سليمان و آبادان موزه احداث شود اما موزه تهران بايد سرآمد باشد."

اين پيشكسوت صنعت نفت به ايجاد شهركي كوچك تحت عنوان مسجد سليمان در تهران اشاره و اظهار داشت: بياييم نمونه شهر مسجدسليمان را در ابعاد كوچك تر در منطقه اي در نزديكي شهر تهران بسازيم، مشابه كاري كه شهرك سينمايي كرده است. آن بخش از تجهيزات را كه مي شود انتقال داد بياوريم و مابقي را شبيه سازي كنيم.

موزه نفت به ساختار سازماني منسجم نياز دارد

يعقوبي نژاد از تاخير به وجود آمده در ايجاد يك ساختار سازماني منسجم براي موزه انتقاد و تصريح كرد: "يكي از ضعف هاي اين پروژه عدم ساختار سازماني مصوب است، چرا كه تغيير مديريت، تغيير ديدگاه را به دنبال دارد. پيگيري ساختار موزه وظيفه مهمي است چرا كه به تبع آن هركسي مي داند چه وظيفه اي دارد و رديف بودجه مناسب و نيروي انساني متخصص براي آن پيش بيني مي شود."

وي در پايان به ساختار پيشنهادي خود، متشكل از معاون وزير، مدير مستندسازي و آرشيو، مديرمالي و پيمان ها، هماهنگ كننده امور موزه ها، مدير پشتيباني و بهسازي آثار نفتي و مديرگردشگري و ارتباطات مردمي موزه اشاره كرد.