نعمت الهي در بازديد از "موزه پمپ بنزين دروازه دولت"

تاسیسات قدیمی صنعت نفت در تهران حفظ و نگهداري مي شود

سه شنبه هفدهم اسفند ماه 1395تاسیسات قدیمی صنعت نفت در تهران حفظ و نگهداري مي شود

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت كه از موزه پمپ بنزين دروازه دولت بازديد مي كرد، گفت: "حفظ و نگهداری تاسیسات قدیمی صنعت نفت در تهران، در دستور كار موزه هاي نفت قرار دارد."

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، دكتر اكبر نعمت الهي، همچنين از راه اندازي موزه علوم و فناوري صنعت نفت به عنوان بزرگترين پروژه موزه هاي نفت در تهران ياد كرد و افزود: "اين موزه در كنار پژوهشگاه نفت تهران ساخته خواهد شد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، با اشاره به اين كه موزه پمپ بنزين دروازه دولت ششمين جايگاه سوخت رساني در تهران بوده و يكي از چند جايگاه سوختي است كه در اوايل دهه 1300 خورشيدي توسط كمپاني نفت انگليس و ايران در ايران احداث شده است، گفت: "متاسفانه جز اين جايگاه و جايگاه شماره چهار در خيابان پانزده خرداد (بوذرجمهري سابق) و يك جايگاه سوخت در سبزوار، بقيه اين جايگاه ها تخريب شده و از ميان رفته است."

20170306_114755

وي همچنين از تلاش وزارت نفت براي احياي جايگاه خيابان 15 خرداد خبر داد و افزود: "در اين زمينه مذاكراتي با مالكان اين جايگاه كه در حال حاضر در دست بخش خصوصي است، انجام گرفته است كه اميدواريم به نتيجه برسد."

يادآوري مي شود فاز اول مرمت موزه پمپ بنزين دروازه دولت به پايان رسيده و با پايان فاز دوم آن كه حدودا سه ماه به طول مي انجامد، اين مكان براي گشايش به عنوان يكي از موزه هاي نفت كشور آماده مي شود.

نعمت الهي اظهار اميدواري كرد موزه پمپ بنزين دروازه دولت، پس از موزه "بنزين خانه آبادان" كه در دي ماه امسال افتتاح شد و موزه آموزشگاه حرفه اي آبادان كه قرار است به زودي افتتاح شود، به عنوان سومين موزه نفت كشور در سال آينده گشايش يابد و پذيراي علاقه مندان به تاريخ صنعت نفت كشور باشد.