رئيس منطقه دو صندوق هاي بازنشستگي در اهواز:

قدمت تاريخي فرهنگ نفت، نقطه قوت اين صنعت است

سه شنبه هفدهم اسفند ماه 1395قدمت تاريخي فرهنگ نفت، نقطه قوت اين صنعت است

رئيس منطقه دو صندوق هاي بازنشستگي بر همكاري اين صندوق و پيشكسوتان خوزستاني براي پيشبرد اهداف موزه نفت و حفظ و حراست از ميراث اين صنعت تاكيد كرد.  

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت، نمايندگان موزه هاي نفت در ديدارهاي جداگانه با رئيس منطقه دو صندوق هاي بازنشستگي در اهواز، رئيس صندوق هاي بازنشستگي مسجد سليمان و رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت استان خوزستان، راه هاي گسترش همكاري با  پيشكسوتان خوزستاني را در جهت پيشبرد اهداف موزه نفت، مورد بررسي قرار دادند.

حبيب ممتاز رئيس منطقه دو صندوق هاي بازنشستگي در ديدار با نمايندگان موزه نفت كه در دفتر وي در اهواز برگزار شد، گفت: "قدمت تاريخي فرهنگ نفت در كشور، نقطه قوت اين صنعت است و بايد قدر اين داشته ها را بدانيم."

وي در اين ديدار كه با حضور رعنا تاج رزاقي مسئول دفتر غرب صندوق هاي بازنشستگي، برگزار مي شد، افزود: "ما از اقدامات موزه نفت استقبال مي كنيم و من مطمئن هستم كه صندوق هاي بازنشستگي استان خوزستان از هر گونه همكاري با موزه نفت دريغ نخواهند كرد."

وي با اشاره به اين كه در ميراث نفت، نكات اجتماعي و رواني فراواني نهفته است و تنها نگاه نفتي نبايد داشته باشيم، گفت: "متاسفانه ما اكنون ارزش هايي را از دست مي دهيم كه روزگاري بخشي از زندگي ما را تشكيل مي داده، ارزش هايي مثل همسايه داري، همدلي بين همكاران نفتي، فرهنگ زيستن در خانه هاي سازماني و... خوب است يكي از اهداف ما اين ارزش شناسي باشد كه در نسل هاي گذشته ما بوده است و هر چه به جلو مي رويم كمرنگ تر مي شود."

خانم ورناصري

در ادامه اين ديدارها، نمايندگان موزه نفت نشستي را با حضور خانم ورناصري، رئيس صندوق هاي بازنشستگي مسجد سليمان، آقاي الهي فر، نماينده موزه نفت در اين شهر و طوبي بهرامي، مسئول كنترل اموال بيمارستان نفت مسجد سليمان برگزار كردند.

در اين ديدار خانم ورناصري به تشريح وضعيت بازنشستگان در مسجد سليمان و اقداماتي اين صندوق در راستاي ايجاد ارتباط با آنها براي حفظ و گردآوري ميراث نفت پرداخت.

20170226_140136

نمايندگان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت همچنين در ديداري كه با نصرت رحيمي، رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت استان خوزستان داشتند، زمينه هاي همكاري موزه نفت با اين كانون را مورد بررسي قرار دادند.

بنا به اين گزارش ايجاد تعامل با بازنشستگان و پيشكسوتان نفتي در استان خوزستان، ايجاد انگيزه در ميان آنان براي همكاري و مشاركت در امر گردآوري اشياء و اسناد تاريخي صنعت نفت، ثبت و ضبط خاطرات و تاريخ شفاهي اين صنعت و شناسايي حوزه هاي مغفول مانده در تاريخ نفت كشور، از جمله مواردي بود كه در اين ديدارها مورد بررسي قرار گرفت و بر همكاري ميان موزه هاي نفت و صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي براي پيشبرد اين اهداف تاكيد شد.