نويسنده كتاب "نفت شهرهاي ايراني":

موزه نفت گسست ميان گذشته و آینده را پر مي كند

شنبه بیست و یکم اسفند ماه 1395موزه نفت گسست ميان گذشته و آینده را پر مي كند

كاري كه در موزه نفت انجام مي شود، اقدام بزرگي است، چرا كه فاصله و گسست ميان گذشته و آينده "نفت شهر" هايي مثل آبادان و مسجد سليمان را پر مي كند.

سيد نورالدين اميري، نويسنده كتاب "نفت شهرهاي ايراني" در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت، ضمن اعلام اين مطلب افزود: "وقوع جنگ تحميلي باعث توقف و كندي رشد در شهرهايي مثل آبادان و مسجد سليمان شد. اين موضوع فاصله و گسستي را ميان گذشته و حال اين مناطق به وجود آورد كه اكنون با تلاش هايي كه در موزه نفت در حال انجام است، اميد مي رود برخي از اين گسست ها پر شود."

photo_2017-03-12_13-28-11

اميري به اقداماتي نظير راه اندازي "موزه بنزين خانه آبادان" يا احياي تاسيسات قديمي نفتي در مناطق نفتخيز اشاره كرد و گفت: "اينها هويت اين مناطق و تاريخچه آنها است و نشان مي دهد كه اين شهرها چه حوادث و سرنوشت هايي را پشت سر گذاشته اند و ما چگونه مي توانيم از آنها درس و تجربه بگيريم كه نقاط مثبت را تقويت كنيم و نقاط منفي تكرار نشود."

وي با اشاره به اين كه بخش اسناد يكي از مهم ترين بخش هاي موزه نفت است، افزود: "مركز اسناد نفت بايد تقويت شود. بايد از تجارب گذشته استفاده كنيم تا اتفاقي كه براي شهرهايي مثل آبادان و مسجد سليمان افتاد براي عسلويه تكرار نشود. كارهايي كه موفق بودند و كارهايي كه شكست خوردند. نقاط قوت و ضعف مي تواند توسط كارشناسان ديده و بررسي شود."

اكتشاف نفت در ايران مدرنيته را سرعت بخشيد

دكتر اميري با يادآوري اين كه نفت هم مثل هر پديده اي داراي اثرات مثبت و منفي است، گفت: "اما من بر خلاف بسياري معتقدم اثرات مثبت آن بسيار بيشتر بوده، از جمله اين كه اكتشاف نفت در ايران سير مدرنيته را سرعت بخشيد."

جرثقیل-اکوان

وي با اشاره به اين كه مدرنيته با نفت وارد ايران شد، گفت: "مدرنيته در شهرها اتفاق مي افتد، نه روستاها و انقلاب هاي مدرنيته هم در شهر به وقوع پيوست. نفت هم نياز دنياي مدرن بود و به عنوان يك پديده جديد، آغاز يك سري اقدامات مدرنيته را در ايران سبب شد."

وي در مورد تفاوت مدرنيته اي كه در مناطق نفتخيز رخ داد، با آنچه در مركز به وقوع پيوست، گفت: "درست است كه در زمان رضا شاه يك سري اقدامات مدرنيته در ايران شروع شده بود، اما اين مدرنيته ناقص و بيشتر كپي از نمونه هاي خارجي بود."

آبادان؛ پايتخت مدرنيته در ايران

نويسنده كتاب "نفت شهرهاي ايراني" افزود: "نفت شهرها يك سري خصوصياتي دارند كه ديگر شهرها از آن برخوردار نيستند. درست مثل باغ شهرهاي ايراني. براي مثال مدرنيته آبادان فرق مي كرد با تهران. آبادان به عنوان يك نوشهر، بر اساس اصول جديد شهرسازي شكل گرفت. از پايه شروع شد."

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (26)

به گفته اميري اگر پاريس در اروپا به عنوان يك متروپل، پايتخت مدرنيته بود، آبادان همين نقش را در ايران داشت و حتي مدرنيته اي كه در مسجد سليمان اتفاق مي افتد از اين ويژگي برخوردار بوده است.

وي با تاكيد بر اين كه نفت را صرفا به عنوان يك ماده سياه رنگ نبينيم، يادآور شد: "نفت تحولي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي ايران ايجاد كرد. حالا ممكن است برخي از جنبه هاي اين تحول منفي بوده باشد، مثل مشكلاتي كه در سياست ايجاد كرد. يا اين كه مثلا ما به دليل درآمد نفتي سيستم مالياتي كارآمدي نداريم، اما حرف اول و آخر كتاب من اين است كه اكتشاف نفت در بسياري از بخش ها نيز توسعه و سرعت گرفتن مدرنيته را به همراه داشته است كه نمي توان به آن بي توجه بود."