بازديد از موزه نفت مسجدسليمان

شنبه نهم ارديبهشت ماه 1396بازديد از موزه نفت مسجدسليمان

آخرين تلاش ها براي ساخت موزه هاي نفت مسجدسليمان در بازديد دكتر اكبر نعمت الهي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت مورد ارزيابي قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، ساختمان موزه بي بيان مسجدسليمان در حال حاضر مراحل تكميل خود را مي گذراند و توسط شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در حال پيگيري است.

در جريان بازديد دكتر نعمت الهي و هيات همراه توصيه هاي لازم براي شكل گيري هرچه بهتر موزه توسط اعضاي هيات ارائه شد.

موزه نفت مسجدسليمان در زميني به مساحت 60 هزار مترمربع توسط شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در حال انجام است.