ضمن حفظ هويت آموزشي

مركز آموزش نفت آغاجاري موزه مي شود

يکشنبه دهم ارديبهشت ماه 1396مركز آموزش نفت آغاجاري موزه مي شود

ساختمان مركز آموزش نفت شركت بهره برداري نفت آغاجاري با تكميل مطالعات اوليه آغاز مي شود.

در جريان بازديد دكتر نعمت الهي مدير موزه ها و اسناد صنعت نفت از خوزستان، در ديدار با مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري مقر شد مطالعات كارشناسي براي تبديل مركز آموزش نفت اين شركت به موزه انجام شود تا ضمن حفظ هويت آموزشي و ارتقاي آن، موزه نفت با استفاده از امكانات منطقه شكل گيرد. باانجام مطالعات كارشناسي و طراحي هاي لازم اين موزه شكل خواهد گرفت.