شناسايي و ثبت كالاهاي موزه اي صنعت نفت در خوزستان

دوشنبه یازدهم ارديبهشت ماه 1396شناسايي و ثبت كالاهاي موزه اي صنعت نفت در خوزستان

به دنبال انجام مطالعات جدي در انبارها و واحدهاي شركت ملي نفت و گاز مسجدسليمان، آغاجاري و اميديه كار شناسايي و ثبت اجناس موزه اي صنعت نفت براي انتقال به موزه هاي نفت انجام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، كارشناس ثبت موزه ها و اسناد تاريخي صنعت نفت ضمن اعلام اين مطلب افزود: به منظور حفظ و نگهداري كالاهاي تاريخي در صنعت نفت پيوسته بازديدهاي منظمي از شركت ها و مراكز نگهداري اين كالاها صورت مي گيرد.

به گفته فهيمه محبي در اين بازديدها ضمن شناسايي اشياء مراحل ثبت و انتقال آنها به موزه نفت براي جلوگيري از اسقاط و اضمحلال آنها انجام مي شود.