مدارك دوران خدمت كارمند بازنشسته پخش به موزه نفت اهدا شد

شنبه شانزدهم ارديبهشت ماه 1396مدارك دوران خدمت كارمند بازنشسته پخش به موزه نفت اهدا شد

احمد نظافتي، كارمند بازنشسته شركت پخش فرآورده هاي نفتي، مدارك دوران خدمت خود را به موزه نفت اهدا كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، كارت شناسايي، فيش حقوقي و كارت رشن (جيره) از جمله مداركي است كه نظافتي به موزه نفت اهدا كرده است.

IMG_0052

وي كه از سال 1355 وارد صنعت نفت شده واز سال 1358 به استخدام شركت ملي نفت ايران، درآمده است، در مورد نحوه اطلاع از راه اندازي موزه هاي نفت مي گويد: من خبر ايجاد موزه و فراخوان براي همكاري بازنشستگان و پيشكسوتان را در نشريات خواندم و خيلي مشتاق شدم كه به دفتر موزه نفت بيايم و به سهم خود اگر كاري مي توانم براي حفظ يادگارهاي اين صنعت انجام دهم."

IMG_0049

نظافتي كه هنوز بعد از 41 سال در انبار بازرسي شركت پخش فرآورده هاي نفتي در شهرستان بروجرد در حال فعاليت است، در بخش هاي زيادي از صنعت نفت، از جمله پالايشگاه هاي آبادان و تهران و در دوران جنگ تحميلي خدمت كرده است.