در جلسه اي با حضور مديران پخش فرآورده هاي نفتي مطرح شد

تاريخ نفت بايد مستندسازي شود

سه شنبه بیست و ششم ارديبهشت ماه 1396تاريخ نفت بايد مستندسازي شود

صنعت نفت گستره اي به اندازه كشور دارد و تاريخ اين صنعت و سير تكوين و تكامل آن بايد مستند سازي و ثبت و ضبط شود.

دفتر موزه هاي نفت روز گذشته ميزبان سه تن از مديران با سابقه شركت پخش فرآورده هاي نفتي بود كه در جلسه اي با حضور مجري مركز مدارك، اسناد و آرشيو صنعت نفت و مشاور مدير موزه هاي صنعت نفت به بررسي راهكارهاي توسعه و جلب همكاري كاركنان اين صنعت با موزه هاي نفت پرداختند.

photo_2017-05-17_13-50-19

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، عباس كاظم پور، مدير عمليات شركت پخش فرآورده هاي نفتي در اين جلسه ضمن اشاره به اين كه موزه هاي نفت بايد تاريخ و ميراث اين صنعت را به گونه اي ملموس و قابل فهم براي مردم ارائه كند، گفت: گاه يك تصوير يا يك خاطره كاري بيش از هزاران صفحه اثرگذار است.

وي به ويژگي هاي صنعت نفت اشاره كرد و افزود: اي بسا بتوان مفاهيمي مثل سخت كوشي و ايثار را با استفاده از شرايط كاري در اين صنعت به جامعه معرفي كرد، تا هم مردم با اين صنعت بيشتر آشنا شوند و هم اين مفاهيم به شكل مناسبي معرفي شوند.  

photo_2017-05-17_13-48-12

وي با اشاره به اين كه متاسفانه ما به مستندسازي عادت نكرده ايم، خواستار استفاده از ظرفيت نيروهاي بازنشسته و شاغل در صنعت نفت براي نشان دادن سير تكوين و تكامل اين صنعت شد و افزود كه افراد علاقه مندان بسياري در بدنه صنعت نفت وجود دارندكه حاضرند در اين زمينه موزه هاي نفت را ياري كنند.

سهرابي با تاكيد بر اين كه برنامه هايي چون همايش مديران مناطق پخش مي تواند فرصت خوبي براي معرفي موزه و جلب همكاران علاقه مند در اين عرصه باشد، گفت: مي توان از اين فرصت ها براي فراخوان فكرها و انديشه ها و ترغيب به تجميع و گردآوري اشياء و اسناد بهره برد.

فيروز سهرابي، مدير پيشين عمليات شركت پخش فرآورده هاي نفتي نيز با اشاره به اين كه موزه الزاما اشياء، قطعات و لوازم و ابزارهاي سخت افزاري نيست، بر ضرورت انتقال تجربيات ميان نسل هاي مختلف تاكيد كرد.

photo_2017-05-17_13-30-34

سهرابي با تشريح خاطرات روزهاي جنگ در پالايشگاه كرمانشاه گفت: بسياري از تجربيات آسان به دست نيامده و براي آنها هزينه شده است. اگر ما نسبت به انتقال اين تجربيات بي تفاوت باشيم، در واقع محكوم به تكرار آنها خواهيم بود.

وي اظهار اميدواري كرد موزه نفت بتواند به تعامل خوبي با كاركنان اين صنعت برسد تا هر روز شاهد دستاوردهاي بيشتري در اين عرصه باشيم.

محمود محمودي علمداري نيز از ديگر مديران بازنشسته شركت پخش فرآورده هاي نفتي بود كه با اشاره به اين كه براي چندمين بار متوالي است كه در جلسات موزه نفت حاضر مي شود، گفت: مطمئن هستم من و همكارانم آنچه در توان مان باشد براي موزه هاي نفت و برپايي آنها انجام خواهيم داد.

photo_2017-05-17_13-48-45

علمداري ضمن ابراز خوشنودي از پيشرفت طرح موزه هاي نفت و راه اندازي يكي از موزه ها گفت: با ايجاد زمينه هاي همكاري، مسلما در آينده نزديك شاهد پيشرفت هاي بيشتري خواهيم بود.

محمد رضا جواهري، مشاور مدير موزه هاي صنعت نفت و ناظر گردآوري و ساماندهي مستندات نيز با يادآوري اين كه امروزه در دنيا موزه هاي مفهومي نيز از جايگاه مهمي برخوردار هستند، افزود: امروز ديگر موزه ها ضرورتا به گذشته هاي دور نمي پردازند، بلكه براي بسياري از مفاهيم روز از جمله مفاهيم صنعتي نيز موزه هايي برپا مي شود.

وي سپس به شركت هاي بزرگي در سطح جهان اشاره كرد كه سابقه هاي چند دهه اي، تاريخچه خود را در قالب موزه هايي به معرض تماشا گذاشته اند.

جواهري به اين كه تاريخ صنعت نفت تاريخ كشور ما و زندگي ما در دوران معاصر است اشاره كرد و بخش هاي مختلفي را كه از ابتداي شروع به فعاليت موزه نفت مورد توجه قرار گرفته برشمرد.

photo_2017-05-17_13-47-36

وي از جمله به گردآوري اشيائ اسناد و تلاش براي حفظ آن دسته از اماكن و تاسيسات كه براي نفت واجد ارزش تاريخي است، اشاره كرد.

در پايان اين جلسه حشمت ا.. منعم، مجري مركز مدارك، اسناد و آرشيو صنعت نفت، به تشريح سابقه موزه نفت، فعاليت هاي انجام گرفته و موانعي كه در اين راه وجود داشته است اشاره كرد و افزود: هر اقدامي اگر در زمان و مكان درست خود انجام نگيرد، زيان هايي در پي خواهد داشت كه اميدواريم آغاز راه اندازي موزه هاي نفت توانسته باشد، تاخيرها را در اين زمينه تا حدودي جبران كند.

منعم اظهار اميدواري كرد با تداوم برگزاري اين جلسات، دريچه هاي تازه اي به روي موزه نفت گشوده شود و دست اندركاران موزه بتوانند از تجربيات همكاران خود در بخش هاي مختلف اين صنعت نهايت استفاده را ببرند.