فهرست آثار ملي و تاريخي ثبت شده در صنعت نفت به 103 مورد رسيد

دوشنبه یکم خرداد ماه 1396فهرست آثار ملي و تاريخي ثبت شده در صنعت نفت به 103 مورد رسيد

فهرست آثار تاريخي ثبت شده در صنعت نفت به 103 مورد رسيد كه با احتساب آثاري كه در مراحل پاياني ثبت هستند، اين فهرست از 120 مورد فراتر خواهد رفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران آثار ثبت شده در استان هاي خوزستان، كرمانشاه، تهران، مازندران و آذربايجان غربي قرار دارند و به زودي آثار صنعت نفت در استان هاي ديگر كشور نيز به ثبت ميراث فرهنگي خواهد رسيد.

بنا يه اين گزارش 92 مورد از آثار ثبت شده صنعت نفت در آبادان قرار دارد كه از جمله آنها مي توان به بناهاي قديمي پالايشگاه و اسكله تاريخي اين شهر، سينما نفت و دانشكده نفت و خانه هاي تشريفاتي اشاره كرد.

شاه نشين عباسي

در شهر مسجد سليمان، خاستگاه نفت ايران نيز چاه شماره و بيمارستان نفت مسجد سليمان به ثبت رسيده و پالاشگاه نفت، كارخانه برق تمبي، كارخانه تقطير و چشمه هاي نفتي "سي برنج" مراحل پاياني ثبت را مي گذرانند.

كارخانه حلب سازي و حلي پركني كرمانشاه، پمپ بنزين دروازه دولت در تهران، كاروانسراي نفت در اورميه، مهمانسراي شركت نفت در بابلسر و كنسولگري انگليس در كرمان از جمله ديگر مناطقي هستند كه در فهرست آثار تاريخي صنعت نفت قرار دارند.