بازنشستگان صنعت نفت به فراخوان موزه ها و اسناد نفت پاسخ مثبت دادند

چهارشنبه نهم ارديبهشت ماه 1394بازنشستگان صنعت نفت به فراخوان موزه ها و اسناد نفت پاسخ مثبت دادند

در پی فراخوان دفتر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران مبنی بر جمع آوری اسناد و مدارک قدیمی مربوط به صنعت نفت کشور، تعدادی از بازنشستگان این صنعت اسناد و مدارک خود را به موزه نفت اهدا کردند.

به گزارش سایت موزه ها و اسناد صنعت نفت، آقایان احمد خیری و عطا اله ملک شعار از جمله بازنشستگانی هستند که پس از مطالعه فراخوان همکاری با این مجموعه، مدارک قدیمی شخصی و باقیمانده از دوران همکاری خود با صنعت نفت را در اختیار دفتر موزه ها قرار دادند.

خیری، کارمند فنی بخش حمل و نقل و ترابری شرکت نفت که نزدیک 45 سال از بازنشستگی اش می گذرد و به زودی پای در 90 سالگی می گذارد، مدارکی همچون اسناد پرسنلی، عکس، کارنامه تحصیلی ابتدایی، برگه معافیت از خدمت و تقویم های قدیمی مربوط به سال های دهه 40 و 50 را با آرم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز اهدا کرده است. وی گردآوری این اشیاء و اسناد را نتیجه علاقه شخصی اش به نگهداری اسناد و مدارک قدیمی عنوان می کند.

همچنین عطااله ملک شعار از مدیران اسبق نفت و گاز پارس جنوبی و شرکت ملی پالایش و پخش، پرونده حاوی اسناد و مدارک پرسنلی قدیمی خود را در  اختیار دفتر موزه ها و اسناد صنعت نفت قرار داد. از جمله این مدارک گزارش های کارآموزی، فرم ها، مدارک تحصیلی، کارت شناسایی، فیش های حقوقی و .. از بدو استخدام تا پایان دوره خدمت در صنعت نفت است.

به گفته ملک شعار این اسناد و مدارک، منابع مهم و ارزشمندی است که با مطالعه آنها می توان به نحوه اداره و مدیریت و روش های ارزیابی و سنجش کارکنان در سال های گذشته، بویژه آغازین سال های راه اندازی صنعت نفت، پی برد.