نقشه برداري از كارخانه حلب سازي كرمانشاه آغاز شد

يکشنبه دهم دي ماه 1396نقشه برداري از كارخانه حلب سازي كرمانشاه آغاز شد

نقشه كشي و نقشه برداري از کارخانه حلب سازي و حلب پر كني كرمانشاه كه قرار است به يكي از موزه هاي نفت كشور تبديل شود، پنجشنبه گذشته آغاز شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، اين نقشه ها تمامي محوطه بيروني و چهار سالن اصلي كارخانه قديمي حلب سازي را شامل مي شود.

بر اساس همين گزارش پروژه نقشه برداري از كارخانه حلب سازي بخشي از طرح برپايي موزه در اين كارخانه قديمي صنعت نفت با قدمت صد ساله است كه توسط يك تيم نقشه برداي هشت نفره زير نظر مديريت موزه هاي نفت و با هماهنگي با مديريت پالايشگاه نفت كرمانشاه انجام مي گيرد.

گفتنی است کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه که از قدمتی یک صد ساله برخوردار است، طی چندین دهه نقش مهمی در توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور بر عهده داشته است.