اسناد و مدارك راکد در صنعت نفت به مركز اسناد موزه نفت منتقل می شود

شنبه بیست و سوم خرداد ماه 1394اسناد و مدارك راکد در صنعت نفت به مركز اسناد موزه نفت منتقل می شود

كليه اسناد و مدارك راکد در صنعت نفت كه امورد استفاده و مراجعه مجدد قرار نمی گیرند، موزه اي بوده و به مركز اسناد موزه نفت منتقل می شوند تا مراحل شناسايي، مرمت، بازسازي و طبقه بندي آنها انجام گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت، اولين جلسه مشترك اعضاي كميسيون ارزشيابي مدارك و اسناد شركت ملي نفت و سوكميسيون هاي تحت نظارت با مسوولان مركز اسناد صنعت نفت، با هدف بررسي زمينه هاي همكاري برگزار شد.

در اين جلسه حشمت اله منعم مشاور مديركل روابط عمومي و مجري مركز مدارك و اسناد صنعت نفت، ضمن تاکید بر ضرورت بررسی و شناسایی کلیه اسناد و مدارك غیرقابل استفاده در صنعت نفت، جهت شناسایی و مرمت، یادآور شد که این اسناد پس از طبقه بندی در زمینه های مختلف اعم از تاريخي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، مورد استفاده دانشجويان، پژوهشگران و كارشناسان قرار خواهد گرفت.

علي محمدي، رئيس كميسيون ارزشيابي مدارك و اسناد شركت ملي نفت نیز با اشاره به اهميت حفظ اسناد مدارك مهم و تاريخي صنعت نفت، بر همكاري اين كميسيون با مركز اسناد به عنوان بخش مهمي از خانواده صنعت نفت تاكيد كرد.

محمدي با اشاره به مصوبه 1085 كميسيون ارزشيابي كه در آن مسووليت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك به عهده شركتي است كه نسبت به توليد و ايجاد آن اقدام مي نمايد، بر لزوم همكاري شركت ها و عین حال بهره گيري از نظرات كارشناسان آنها در حفظ و نگهداری اسناد تاکید و یادآور شد این نحوه همکاری به حفظ و ماندگاري آنها کمک می کند.

مشاور مديركل روابط عمومي و مجري مركز مدارك و اسناد صنعت نفت نیز ضمن ابراز خرسندي از حضور كليه اعضاي كميسيون ارزشيابي مدارك و اسناد شركت ملي نفت در اين جلسه، اين مجموعه را وزنه اي مهم در غنا بخشيدن به موزه ها و مركز اسناد خواند و برگزاري اين نشست را فرصتي مناسب براي رفع چالش ها و ايجاد راه كارهاي مناسب در جهت همكاري دو جانبه دانست.

در این جلسه همچنین محمدرضا تدريسي، معاون مجري مركز مدارك و اسناد و آرشيو صنعت نفت بر ضرورت رعایت استانداردهای تدوین شده براي حفظ و ماندگاري اسناد، گفت: "متاسفانه طي بازديدهاي مكرر ملاحظه شده كه بسياري از مدارك ارزشمند تاريخي به علت عدم توجه و عدم آشنايي به استاندارد هاي نگهداري و نبود شرايط مناسب از بين رفته و يا امحا شده است."

تدريسي در ادامه ضمن تاكيد بر ابلاغيه وزير نفت، از مسوولان خواست شناسايي اسناد و تشخيص موزه اي يا غير موزه اي بودنن آنها را به كارشناسان اين مركز سپرده و از امحاي آنها خودداري نمايند.

در پايان اعضاي كميسيون از كليه واحدهاي مركز اسناد اعم از نگهداري، مرمت، بازسازي و طبقه بندي آنها بازديد كردند.