نماینده طرح موزه های صنعت نفت در شرکت پالایش نفت آبادان منصوب شد

دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه 1394نماینده طرح موزه های صنعت نفت در شرکت پالایش نفت آبادان منصوب شد

با حکم اکبر نعمت الهی، مجری طرح موزه های صنعت نفت، فرشید خائیز، به سمت نماینده طرح موزه های صنعت نفت در شرکت پالایش نفت آبادان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران، دکتر نعمت الهی در حکم خود چنین آورده است:

"جناب آقای فرشید خائیز، نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالی در حوزه امور فرهنگی و ارتباطات و شناخت تان نسبت به هنر روابط عمومی، و با عنایت به ابلاغ مقام عالی وزارت مبنی بر حفظ و احیای آثار و اسناد مربوط به تاریخ صنعت نفت به عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وزارت نفت و جمهوری اسلامی ایران، به موجب این حکم به عنوان نماینده طرح موزه های صنعت نفت در شرکت پالایش نفت آبادان منصوب می شوید."

"امید است با اتکال به خداوند متعال و حمایت مدیر عامل محترم و بهره گیری از تمام ظرفیت های علمی، تجربی و فرهنگی موجود در صنعت نفت آبادان، در انجام امور محوله و همکاری در ایجاد و راه اندازی موزه های صنعت نفت آبادان موفق و پیروز باشید."

لازم به یادآوری است، خائیز ریاست روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان را نیز بر عهده دارد.