ميرزاپور به عنوان دبير كميته جمع آوري اسناد و اشياء موزه غرب كشور منصوب شد

دوشنبه پنجم بهمن ماه 1394ميرزاپور به عنوان دبير كميته جمع آوري اسناد و اشياء موزه غرب كشور منصوب شد

هادي ميرزاپور در حکمی از سوی مجری طرح موزه ها و اسناد صنعت نفت به عنوان دبير كميته جمع آوري اسناد و اشياء صنعت نفت غرب كشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر نعمت الهی خطاب به ميرزاپور چنین آمده است:

"نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالی در امور فرهنگي و ارتباطات و با عنايت به ابلاغ مقام عالي وزارت مبني بر حفظ و احياي آثار و اسناد مربوط به تاريخ صنعت نفت در غرب كشور به عنوان بخشي از تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اين صنعت و جمهوري اسلامي ايران، به موجب اين حكم به عنوان دبير كميته جمع آوري اسناد و اشياء صنعت نفت غرب كشور منصوب مي شويد.

در حكم مديركل روابط عمومي وزارت نفت همچنين اظهار اميدواري شده راه اندازي موزه نفت غرب كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي علمي، تجربي و فرهنگي موجود در صنعت نفت منطقه، با موفقيت انجام پذيرد.